Ogłoszenie - Świdnik - wysokich lotów

wtorek, 17 marzec 2015 15:12

Ogłoszenie

Napisał 

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2015 roku.