Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Świdnik - wysokich lotów

niedziela, 25 styczeń 2015 15:37

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Napisał 

Miasto Świdnik rozpoczęło przygotowania do stworzenie strategicznego dokumentu dla rozwoju gospodarki energetycznej miasta pod nazwą Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Ma on na celu wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inwestycji efektywnych energetycznie, a zarazem wysoce ekologicznych. Jego zapisy dotyczą zarówno obiektów oraz infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie miasta, a także jego mieszkańców. Ponadto, jego przyjęcie ułatwi pozyskiwanie dodatkowych, preferencyjnych środków finansowych w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020. Co więcej w niektórych obszarach finansowania posiadanie Planu jest warunkiem obligatoryjnym przy ubieganiu się o środki.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych). Oprócz korzyści w skali makro docelowo Plan ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego w ramach działania 9.3. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej" miasto Świdnik otrzymało dofinansowanie w wysokości 85% kosztów przygotowania Planu. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego wybrana została firma specjalistyczna – Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. - która pomoże w jego opracowaniu.

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zostaną także przedstawione możliwe źródła wsparcia zewnętrznego przy pomocy których będzie można sfinansować inwestycję związane z efektywnością energetyczną, takie jak termomodernizacja budynków czy produkcja energii ze źródeł odnawialnych.