Sojusz dla bezpieczeństwa - Świdnik - wysokich lotów

poniedziałek, 15 grudzień 2014 09:09

Sojusz dla bezpieczeństwa

Napisał 

10 grudnia, burmistrz  Waldemar Jakson, Jan Sprawka, komendant Straży Miejskiej i Ryszard Szklarz, komendant powiatowy policji w Świdniku, podpisali porozumienie o współdziałaniu Komendy Powiatowej Policji w Świdniku i świdnickiej Straży Miejskiej. Jego celem jest dążenie do poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

- Podpisanie umowy jest tylko formalnością, ponieważ nasza współpraca trwa od dawna – mówi insp. Ryszard Szklarz. - Do tej pory układała się bardzo dobrze i mam nadzieję, że nadal tak będzie. Uzupełniamy się w wielu dziedzinach, wymieniamy informacjami, współdziałamy przy zabezpieczeniu różnych uroczystości, imprez masowych. Każda z instytucji ma swój zakres obowiązków, ale wspólnie organizujemy  i prowadzimy przedsięwzięcia służące ochronie świdniczan i bezpieczeństwu  w mieście.

- Policja jest integralną częścią wspólnoty samorządowej. Naszą współpracę, która odbywa się na wielu płaszczyznach, traktujemy jako rzecz oczywistą i naturalną – podkreśla burmistrz Waldemar Jakson.

aw