J. Królik na czele Rady Miasta - Świdnik - wysokich lotów

środa, 03 grudzień 2014 09:46

J. Królik na czele Rady Miasta

Napisał 

W poniedziałek, 1 grudnia odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta VII kadencji. Poprowadził ją Piotr Karwowski, jako najstarszy z nowego składu RM. Wspomagał go Konrad Sawicki, najmłodszy ze świdnickich rajców.

Obrady rozpoczęło wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Kolejnym punktem było ślubowanie. Złożył je również burmistrz Waldemar Jakson. Zgodnie z porządkiem obrad wybrano przewodniczącego RM. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę. Na czele RM ponownie stanął Janusz Królik:

- Dziękuję za okazane zaufanie. Przyznam, że przed wyborem czułem wielkie emocje. Podobne uczucie towarzyszyło mi, gdy kandydowałem po raz pierwszy. Dołożę starań, by praca rady przebiegała jak najlepiej.

Do tego momentu obrady przebiegały sprawnie. Po przedłużającej się przerwie na konsultacje przed wyborem wiceprzewodniczących rady, Marcin Dmowski, szef Klubu Radnych Rodzina i Prawo, złożył wniosek formalny o przełożenie dalszego ciągu sesji na czwartek, 4 grudnia. Większość radnych zagłosowała za przyjęciem tej propozycji.

Dan