Wspólnie o przyszłości miasta - Świdnik - wysokich lotów

czwartek, 27 listopad 2014 14:06

Wspólnie o przyszłości miasta

Napisał 

W Urzędzie Miasta odbyła się II Sesja Planowania Strategicznego. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, dyrektorzy jednostek miejskich, przedstawiciele szkół oraz pracownicy Urzędu Miasta. Dyskusje dotyczyły planu strategicznego na lata 2015-2025.

- Wzięliśmy pod uwagę przede wszystkim propozycje, sugestie uczestników pierwszego spotkania i na tej podstawie określiliśmy trzy obszary strategiczne dla miasta: społeczeństwo, gospodarka, infrastruktura i środowisko - mówi Bartłomiej Pejo z Biura Obsługi Inwestora UM, odpowiedzialny za marketing gospodarczy i rozwój miasta. - W każdym z obszarów wyznaczone zostały cele strategiczne, operacyjne, działania i konkretne zadania do realizacji.

Pomimo dotychczasowego, intensywnego rozwoju w mieście jest jeszcze wiele do zrobienia. Dokument podsumowujący dialog społeczny, jakim stanie się nowa Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2015-2025, będzie wyznaczał nowe kierunki oraz pomagał w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, niezbędnych do przeprowadzenia konkretnych inwestycji, na przykład rewitalizacji byłych obiektów Avii, budowy nowych ulic w Świdniku, ale również realizacji tzw. projektów miękkich w oświacie czy sferze społecznej.