Ogłoszenie - Świdnik - wysokich lotów

piątek, 24 październik 2014 12:50

Ogłoszenie

Napisała 

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok.

W załączeniu szczegółowa informacja o wynikach konsultacji oraz projekt programu współpracy w oparciu o wyniki konsultacji.

Więcej w tej kategorii: « Ogłoszenie Obwieszczenie »