Ogłoszenie - Świdnik - wysokich lotów

wtorek, 01 lipiec 2014 12:15

Ogłoszenie

Napisał 

 

 

 

Burmistrz Miasta Świdnik informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego - organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Burmistrz Miasta Świdnik zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadania publicznego.
Organizacja pozarządowa: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku
Zadanie: „Bliżej naszego regionu- turystyka i rekreacja dla osób niepełnosprawnych w Krainie Rumianku w Hołownie ”.