Marcowa rada powiatu - Świdnik - wysokich lotów

wtorek, 31 marzec 2009 14:00

Marcowa rada powiatu

Napisał 

Dnia 31 marca br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Świdniku odbędzie się sesja Rady Powiatu w Świdniku. W porządku obrad uwzględniono m.in.:

informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2008 r.;
informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie sanitarno-epidemiologicznym na terenie powiatu w 2008 r.;
informację na temat aktualnej sytuacji w SP ZOZ Świdnik oraz kontraktu zawartego z NFZ na 2009;
informację o działalności Starostwa w zakresie sportu i kultury fizycznej oraz kultury w roku 2008;
podjęcie uchwały w sprawie zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu świdnickiego;
podjęcie uchwał dotyczących zasad pracy i płacy pracowników pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Świdnicki.