• Załatw sprawę w Urzędzie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
  • Schronisko w Krzesimowie
  • rodzinka
  • Idzie sobie Grześ...
  • Zdrowy Świdnik
środa, 05 luty 2020 14:34

Ogłoszenie

Napisane przez 

Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.), informuję o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy.

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka

Zadanie: Karnawałowy bal integracyjny - ,,W krainie zabawek”

Najczęściej czytane