• Zdrowy Świdnik
  • rodzinka
  • Repertuar
  • Idzie sobie Grześ...
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Załatw sprawę w Urzędzie
wtorek, 19 listopad 2019 12:13

Zaproszenie do udziału w pracach komisji

Napisała 

Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2019. poz. 688 z późn.zm.)do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana  w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Najczęściej czytane