• Idzie sobie Grześ...
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
  • Schronisko w Krzesimowie
  • rodzinka
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Zdrowy Świdnik
poniedziałek, 18 listopad 2019 13:14

Ogłoszenie o konkursie otwartym

Napisane przez 

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu: pomocy społecznej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Świdnik, ul. Wyspiańskiego 27 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik. Liczy się data wpływu do Urzędu.

Załączniki i dodatkowe informacje w linku: www.umswidnik.bip.lubelskie.pl

Najczęściej czytane