• Idzie sobie Grześ...
  • Schronisko w Krzesimowie
  • rodzinka
  • Zdrowy Świdnik
  • Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
piątek, 30 sierpień 2019 08:01

Informacja Burmistrza Miasta Świdnik

Napisała 

Informacja Burmistrza Miasta Świdnik o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

Najczęściej czytane