• Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Repertuar
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • rodzinka
wtorek, 11 grudzień 2018 16:22

Rozwój kompetencji cyfrowych

Napisał 

Gmina Miejska Świdnik przystąpiła do realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.”

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku powyżej 25 roku życia zamieszkujące Gminę Miejską Świdnik które nie posiadają kompetencji cyfrowych lub chcąca rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich kobiet i mężczyzn, z zachowaniem równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności osób niepełnosprawnych.

Proces rekrutacji prowadzony będzie jednorazowo od dnia 11.12.2018 r. i trwać będzie do momentu wyłonienia ostatecznej liczby uczestników danego szkolenia. Planowany termin zakończenie rekrutacji to 4.01.2019r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w Biurze Projektu- Urząd Miasta Świdnik ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, pokój 319 oraz na stronie www.swidnik.pl.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Biurze Projektu- Urząd Miasta Świdnik, pokój 319.

Szczegóły rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zawarte są w: Regulaminie naboru do projektu  „Rozwój kompetencji cyfrowych".

Informujemy, iż rekrutacja do projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych” została zakończona.

Więcej w tej kategorii: « Ogłoszenie Obwieszczenie »

Najczęściej czytane