• Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik
  • Repertuar
  • rodzinka
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Idzie sobie Grześ...
wtorek, 26 czerwiec 2018 11:21

Ogłoszenie

Napisała 

Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) informuję o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy.

Organizacja pozarządowa: Lubelski Klub Sportów Walki „DAN”

Zadanie: Organizacja Otwartego Pucharu Polski - Pointfighting Grand Prix - Świdnik 2018

Najczęściej czytane