• Schronisko w Krzesimowie
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • rodzinka
 • Idzie sobie Grześ...
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • Zdrowy Świdnik
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Repertuar
 • SH
środa, 31 styczeń 2018 12:50

Ogłoszenie

Napisał 

Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)  do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana  w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert  na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej - pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2018 roku.

Czytany 83 razy
Więcej w tej kategorii: « Ogłoszenie Ogłoszenie »

Najczęściej czytane

 • dsc_0043
 • DSC_0586
 • mural-3
 • DSC_0622
 • DSC_0561
 • DSC_0617
 • DSC_0575
 • mural-7
 • mural-6
 • DSC_0611
 • mural-2