• Zdrowy Świdnik
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • rodzinka
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • Idzie sobie Grześ...
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • SH
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Repertuar
poniedziałek, 27 listopad 2017 15:02

Ogłoszenie

Napisała 

Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Więcej w tej kategorii: « Ogłoszenie Ogłoszenie »

Najczęściej czytane

 • DSC_0579
 • DSC_0587
 • DSC_0559
 • DSC_0621
 • DSC_0586
 • mural-5
 • DSC_0603
 • DSC_0561
 • DSC_0575
 • DSC_0567
 • DSC_0599