• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Repertuar
  • Idzie sobie Grześ...
  • rodzinka
  • Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie
czwartek, 02 listopad 2017 15:38

Ogłoszenie

Napisała 

Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) informuję o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy.

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Biegający Świdnik

Zadanie: ”IV Charytatywny Bieg Mikołajkowy Świdnik 2017”

Więcej w tej kategorii: « Ogłoszenie Ogłoszenie »

Najczęściej czytane