• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Zdrowy Świdnik
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • SH
 • Repertuar
 • rodzinka
 • Idzie sobie Grześ...
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Schronisko w Krzesimowie
poniedziałek, 24 lipiec 2017 14:36

Ogłoszenie

Napisał 

Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) informuję o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy.

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Świdniku

Zadanie: ”Aktywna integracja seniorów poprzez pogłębianie wiedzy z zakresu historii Polski- Warmia i Mazury ostoją polskości”

Najczęściej czytane

 • mural-6
 • DSC_0603
 • DSC_0575
 • DSC_0561
 • DSC_0603
 • DSC_0622
 • mural-5
 • dsc_0043
 • DSC_0599
 • DSC_0586
 • dsc_0586