• Slajd Wirtualny Spacer
  • SH
  • Zdrowy Świdnik
  • Idzie sobie Grześ...
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Wirtualny spacer po Strefie Historii
  • rodzinka
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
poniedziałek, 24 lipiec 2017 14:36

Ogłoszenie

Napisał 

Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) informuję o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy.

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Świdniku

Zadanie: ”Aktywna integracja seniorów poprzez pogłębianie wiedzy z zakresu historii Polski- Warmia i Mazury ostoją polskości”

Najczęściej czytane