• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Zdrowy Świdnik
  • rodzinka
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Repertuar
środa, 22 styczeń 2020 12:03
Rada Miasta Świdnik podczas sesji w dniu 19 grudnia 2019 r. podjęła Uchwałę Nr XXI/254/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. Na mocy ww. uchwały na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzona rekrutacja…
piątek, 17 styczeń 2020 08:34
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Szczegóły w linku: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=380&p1=szczegoly&p2=1474266
piątek, 20 grudzień 2019 10:42
1. Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.2. Wykaz ofert,…
poniedziałek, 16 grudzień 2019 13:58
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu: pomocy społecznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku.
poniedziałek, 16 grudzień 2019 13:55
Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.11.2019 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
piątek, 22 listopad 2019 08:11
Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.)  podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Świdnik, przeznaczonej do wniesienia w formie…
wtorek, 19 listopad 2019 12:13
Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2019. poz. 688 z późn.zm.)do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana  w…
wtorek, 19 listopad 2019 10:19
Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2019 poz. 688 z późn. zm. ) do udziału w pracach komisji…
poniedziałek, 18 listopad 2019 14:02
Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2019 poz.688 z późn. zm. ) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych…
poniedziałek, 18 listopad 2019 13:14
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu: pomocy społecznej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta…
Strona 1 z 26

Najczęściej czytane