• Zdrowy Świdnik
  • Idzie sobie Grześ...
  • Schronisko w Krzesimowie
  • rodzinka
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie

Zasłużeni dla Miasta Świdnika

Tytuły „Zasłużony dla Miasta Świdnika” i „Honorowy Obywatel Miasta Świdnika” ustanawiane są uchwałą Rady Miasta z inicjatywy burmistrza lub grupy radnych po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Rodziny i Spraw Społecznych na wniosek złożony przez organizacje społeczne, instytucje, zakłady pracy lub mieszkańców. Tytuł nadawany jest osobom, zakładom pracy, instytucjom, organizacjom społecznym, które swą działalnością przyczyniły się do rozwoju i promocji Świdnika.

Zasłużony dla Miasta Świdnika

Jan Hryniewicz

 
Zasłużony dla Miasta Świdnika
 
-tytuł nadany uchwałą rady miejskiej z 11 X 1993 r.
 
 
 
 
 
 
 

 

Anna Szałach-Jezierska

 
Zasłużony dla Miasta Świdnika
 
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej z 10 XI 1994 r.
 
 
 
 
 
 

 

Kunegunda Mordel

Zasłużony dla Miasta Świdnika

- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej z 10 XI 1994 r.

 

 

 

 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” SA

 
Zasłużony dla Miasta Świdnika
 
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej z 12 XI 1994 r.
 
 
 
 

 

Kazimierz Suseł

 
Zasłużony dla Miasta Świdnika
 
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej z 20 X 1997 r.
 
 
 
 

 

Tadeusz Góra

 
Zasłużony dla Miasta Świdnika
 
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej z 20 XI 1997 r.
 
 
 
 
 

 

Janusz Kasperek

 
Zasłużony dla Miasta Świdnika
 
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej z 20 XI 1997 r.
 
 
 
 

 

 

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. Księdza Jerzego Popiełuszki przy WSK „PZL-Świdnik” SA

 
Zasłużony dla Miasta Świdnika
 
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej z 11 XI 1999 r.
 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku

 
Zasłużony dla Miasta Świdnika
 
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej z 28 VI 2002 r.
 
 
 
 
 

 

Henryk Maruszak

 
Zasłużony dla Miasta Świdnika
 
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej z 10 X 2002 r.
 
 
 
 
 

 

Dariusz Rubaj

 
Zasłużony dla Miasta Świdnika
 
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej z 10 X 2002 r.
 
 
 
 
 

 

Komitet pomocy SOS „Solidarność”

 
Zasłużony dla Miasta Świdnika
 
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej z 24 IV 2003 r.
 
 
 
 
 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło w Świdniku

 

Zasłużony dla Miasta Świdnika
 
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej
 

FKS "Avia" Świdnik

 

Zasłużony dla Miasta Świdnika
 
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej
 

Komisja Międzyzakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Świdniku

 

Zasłużony dla Miasta Świdnika
 
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej
 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

 

Zasłużony dla Miasta Świdnika
 
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej

Chór Męski „Arion”

 
Zasłużony dla Miasta Świdnika
 
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej z 28 XII 2005 r.

Fundacja De Woonplaats

 
Zasłużony dla Miasta Świdnika
 
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej z 26 I 2006 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku

 
Zasłużony dla Miasta Świdnika
 
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej z 31 V 2007 r.

Alfred Bondos

 
Zasłużony dla Miasta Świdnika
  
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej z 22 I 2009 r.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

 
Zasłużony dla Miasta Świdnika
  
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej z 26 III 2009 r.

Helicopters Brass Orchestra

 
Zasłużony dla Miasta Świdnika
  
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej z 24 VI 2010 r.
 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział w Świdniku

 
Zasłużony dla Miasta Świdnika
  
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej z 7 VII 2011 r.
 

Zespół Szkół nr 1

 
Zasłużony dla Miasta Świdnika
  
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej z 28 XI 2011 r.
 

Zyta Gilowska

 
Zasłużony dla Miasta Świdnika
 
- tytuł nadany uchwałą rady miejskiej

Najczęściej czytane