• Idzie sobie Grześ...
  • Zdrowy Świdnik
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • rodzinka
  • Repertuar
sobota, 21 czerwiec 2014 07:45

PZL-Świdnik wspólnie z UMCS

Napisała 

PZL-Świdnik, spółka z grupy AgustaWestland, kluczowy pracodawca sektora lotniczego w Polsce oraz jeden z liderów w zakresie tworzenia nowoczesnych rozwiązań lotniczych na świecie i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 17 czerwca podpisały porozumienie o współpracy. Umowa zakłada kooperację pomiędzy PZL-Świdnik a UMCS na wielu płaszczyznach, która pozwoli na wykorzystanie posiadanych zdolności, wiedzy oraz doświadczenia na rzecz rozwoju gospodarczego regionu w oparciu o prowadzoną przez nie działalność naukowo-badawczą.

Porozumienie przewiduje m.in. wymianę pracowników UMCS i PZL-Świdnik w celach edukacyjnych i szkoleniowych, realizację staży i praktyk dla studentów oraz absolwentów UMCS w zakładach PZL-Świdnik, jak również pracowników ze Świdnika w lubelskiej uczelni. Umowa zakłada także przygotowywanie przez studentów prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych, ściśle związanych z przemysłem lotniczym, a także wspólne prowadzenie prac naukowo-badawczych.

Z porozumienia skorzysta nie tylko młode pokolenie polskich studentów, ale także Lubelszczyzna i cała Polska. Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej może dać studentom wiedzę, zaś PZL-Świdnik niezbędne w sektorze lotniczym umiejętności i doświadczenie, umożliwiające rozwój ich kariery w przyszłości. Obie strony umowy myślą już o konkretnych badaniach w dziedzinie analizy chemicznej, światłowodów, informatyki i polimerów, które mogą zostać wykorzystane w przyszłej produkcji śmigłowców.

- Współpraca nauki z biznesem jest wyzwaniem i nakazem dla uczelni w Polsce. Chcemy tym wyzwaniom sprostać, stąd podpisanie dzisiejszej umowy z PZL-Świdnik, jednym z najbardziej znaczących zakładów przemysłowych w Polsce. Podstawą porozumienia będą wspólne badania naukowe. My mamy potencjał naukowy, PZL-Świdnik ma potencjał badawczy. Oprócz badań pragniemy rozwijać współpracę w zakresie dydaktyki. Zakładamy, że praktycy z PZL-Świdnik będą prowadzić w UMCS zajęcia dla studentów, aby połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką. Zakładamy też możliwość utworzenia nowych, ważnych dla UMCS i PZL-Świdnik kierunków studiów - podsumował JM Rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej to kolejna polska uczelnia po Politechnice Lubelskiej, Politechnice Rzeszowskiej, Politechnice Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z którą PZL-Świdnik nawiązał współpracę naukowo-badawczą. Ponadto w kwietniu br. PZL-Świdnik powołał wraz z Urzędem Miasta Lublin oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych, który jest kolejnym potwierdzeniem zaangażowania PZL-Świdnik w rozwój i promowanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań lotniczych we współpracy z partnerami z ośrodków naukowych, przemysłowych oraz samorządowych.

Najczęściej czytane