Stawiają na nowe technologie - Świdnik - wysokich lotów

poniedziałek, 14 kwiecień 2014 15:51

Stawiają na nowe technologie

Napisał 

Dziś, na Zamku Lubelskim podpisano list intencyjny w sprawie powołania Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych. Ma on połączyć sferę biznesu, nauki i administracji, dzięki czemu możliwy będzie szybszy rozwój całego regionu. Pomysłodawcą inicjatywy jest spółka PZL-Świdnik.

- Dziś, razem z 13,5 tys. pracowników firmy AgustaWestland na całym świecie, świętujemy bardzo ważny dzień - mówił Nicola Bianco, dyrektor zarządzający PZL-Świdnik. -  Będziemy dokładać wszelkich starań, aby klaster mógł się swobodnie rozwijać. Na jego istnieniu zyska cały region. Ze swojej strony wnosimy zaawansowane technologie, którymi dysponujemy.

Świdnickie przedsiębiorstwo ma sprawować pieczę nad budową współpracy pomiędzy  firmami, instytucjami, szkołami oraz samorządami, w celu wymiany wiedzy i doświadczeń. Według zapowiedzi, do klastra zostaną zaproszone uniwersytety, jednostki naukowo – badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwa z całego województwa. W dalszej perspektywie, niewykluczona jest również szersza współpraca ponadregionalna oraz międzynarodowa.

To, jak ważna jest ta inicjatywa podkreślał prezydent Lublina oraz burmistrz Świdnika:

- Lotnictwo to branża wręcz predystynowana do rozwoju klastrów – zaznaczył Krzysztof Żuk. - Sektor lotniczy jest jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki. Intensywność nakładów na badania i rozwój polskich firm lotniczych należy do największych na świecie. Dlatego cieszymy się, że udało nam się zainspirować lubelskie środowisko do współpracy.

Klaster to dobra i sprawdzona formuła współpracy pomiędzy partnerami, którzy wykorzystują w ten sposób potencjał niższych kosztów zewnętrznych dla biznesu – podkreślał Waldemar Jakson. - PZL-Świdnik stanowi kluczowy ośrodek integracji technologii i innowacji w regionie. Chciałbym, aby obecność samorządów Lublina i województwa lubelskiego przełożyła się na możliwość finansowego wsparcia środkami UE dla biznesu prowadzonego w ramach budowanej sieci powiązań pomiędzy biznesem i nauką. Mam nadzieję, że świdnickie zakłady staną jedną z „inteligentnych specjalizacji” regionu, przynajmniej na równym poziomie wsparcia, co preferowana w naszej Regionalnej Strategii Innowacji, biogospodarka.

Władze wierzą, że rozpoczęcie współpracy przyniesie wiele korzyści dla całego regionu.

- Jestem przekonany, że nawiązanie współpracy, na bazie wielkiego potencjału, który posiadamy, przyniesie zarówno nowe technologie, jak i nowe miejsca pracy. Dzięki takim inicjatywom, województwo lubelskie będzie rozwijać się jeszcze szybciej – mówił Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego.