PZL-Świdnik na BESTjob 2013 - Świdnik - wysokich lotów

sobota, 16 marzec 2013 10:01

PZL-Świdnik na BESTjob 2013

Napisała 

We wtorek, 12 marca 2013 r. przedstawiciele PZL-Świdnik, spółki z grupy AgustaWestland, wzięli udział w piątej edycji targów pracy BESTjob 2013 zorganizowanych na Wojskowej Akademii Technicznej. To jeden z pierwszych rezultatów porozumienia o współpracy zawartego między stronami w styczniu br. w trakcie konferencji „Nie-zwykły inżynier potrzebny od zaraz – partnerstwo świata nauki i biznesu w kształceniu inżynierów”.

BESTjob 2013 to targi pracy organizowane przez WAT - jedną z czołowych uczelni technicznych w Polsce. W trakcie wydarzenia tysiące studentów i absolwentów odwiedzają stoiska wystawiających się przedsiębiorstw w poszukiwaniu ofert pracy oraz możliwości odbycia staży lub praktyk. - Targi pracy to doskonała okazja, aby spotkać się z potencjalnymi pracownikami i porozmawiać o ich przyszłej karierze w miłej atmosferze, bez stresu rozmowy kwalifikacyjnej - mówi Ewa Kamińska, Dyrektor Pionu Zasobów Ludzkich PZL-Świdnik S.A.

Stoisko świdnickiego zakładu było oblegane przez odwiedzających, którzy mogli porozmawiać z przedstawicielami przedsiębiorstwa i dowiedzieć się więcej na temat kultury organizacyjnej firmy, procesu rekrutacji, w tym rekrutacji na staże i praktyki, możliwości rozwoju kariery oraz doskonalenia posiadanych umiejętności i kompetencji. Miłą niespodzianką było przyznanie PZL-Świdnik nagrody Najlepszy Pracodawca Targów Pracy Wojskowej Akademii Technicznej BESTjob2013 przez studentów biorących udział w targach. W konkursie przedsiębiorstwo pokonało m.in. takie korporacje jak Ernst&Young, PWC, PZU czy Accenture.

- Od 2011 r. realizujemy Program Rozwoju Młodych Talentów, ponieważ dla firmy kluczowe jest pozyskiwanie młodych pracowników, szczególnie tych z wykształceniem technicznym. Szukamy osób zmotywowanych i aktywnych – dodaje Ewa Kamińska. – Ze względu na charakter branży i powiązanie korporacyjne bardzo ważne jest, aby nasi pracownicy dobrze posługiwali się językiem angielskim.

PZL-Świdnik to kluczowy pracodawca w polskim sektorze lotniczym, a także jeden z największych pracodawców w regionie Lubelszczyzny. W styczniu 2013r. PZL-Świdnik oraz pięć wiodących uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach lotniczych: Politechnika Lubelska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie podpisały porozumienia o współpracy, zakładające realizację wspólnych projektów i badań naukowych oraz wspólne edukowanie inżynierów.

"Głos Świdnika"