Wspólnie dla rozwoju - Świdnik - wysokich lotów

piątek, 25 styczeń 2013 12:26

Wspólnie dla rozwoju

Napisał 

W piątek, władze PZL-Świdnik podpisały umowę o współpracy z czołowymi polskimi uczelniami technicznymi. Wspólnie będą kształcić studentów kierunków inżynieryjnych.

Porozumienia zawarto podczas konferencji „Nie-zwykły inżynier potrzebny od zaraz – partnerstwo świata nauki i biznesu w kształceniu inżynierów”, w której uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz i instytucji, reprezentanci świata nauki i biznesu oraz studenci. Partnerami w projekcie jest pięć wiodących uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach lotniczych: Politechnika Lubelska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

- Dzisiaj nasza firma staje się laboratorium, w którym wasz potencjał może być rozwijany. - mówił do przedstawicieli nauki Nicola Bianco, dyrektor zarządzający PZL-Świdnik.S.A. - Bardzo dziękujemy za zaufanie i mamy nadzieję, że ta współpraca przyczyni się do rozwoju zarówno uczelni jak i naszej firmy.

Współpraca zakłada między innymi organizację praktyk i staży w przedsiębiorstwie, fundowanie stypendiów dla najzdolniejszych studentów, współdziałanie w procesie tworzenia prac dyplomowych, realizację zajęć praktycznych czy organizację wspólnych konferencji i wydarzeń naukowych.

Zadowolenia z podpisanej deklaracji nie kryli również rektorzy uczelni.

- Takie konsolidacyjne, procesy przebiegają na całym świecie. Połączone kompetencje mogą wspierać rozwój naszego kraju i naszej gospodarki. - przekonywał prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

Media