Wigilia w PZL-Świdnik S.A. - Świdnik - wysokich lotów

sobota, 22 grudzień 2012 09:06

Wigilia w PZL-Świdnik S.A.

Napisała 

Przy akompaniamencie tradycyjnych polskich kolęd w wykonaniu świdnickiego zespołu Leszczyniacy odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne w siedzibie PZL-Świdnik S.A., spółki z grupy AgustaWestland.

W atmosferze Świąt Bożego Narodzenia przedstawiciele lokalnych władz oraz duchowieństwa, reprezentanci lokalnego biznesu, Młode Talenty (najmłodsze pokolenie menedżerów i specjalistów PZL-Świdnik) oraz kadra zarządzająca i kierownicza zaśpiewali kolędy, podzielili się opłatkiem, złożyli szczere świąteczne życzenia, a następnie zasiedli do wspólnego poczęstunku.

Tegoroczne spotkanie było okazją do wspomnień i refl eksji nad minionym rokiem oraz planami PZLŚwidnik na nadchodzący 2013 rok.

- Jestem szczęśliwy, że po raz kolejny możemy spotkać się w tak szczególnym gronie. Za nami niezwykle intensywny i pracowity rok, w którym potwierdziliśmy silną pozycję PZL-Świdnik w branży. Powinniśmy być dumni z sukcesów, które osiągnęliśmy. Korzystając z okazji chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za zaangażowanie i wsparcie oraz życzyć Państwu oraz Waszym rodzinom szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego Roku. Jestem pewny, że wspólnie sprawimy, że nadchodzący rok, będzie równie udany dla PZL-Świdnik. – powiedział Nicola Bianco, dyrektor zarządzający PZL-Świdnik S.A.

Mijający 2012 rok był niezwykle pracowity dla PZL-Świdnik. Przedsiębiorstwo podpisało nowe kontrakty z polskim Ministerstwem Obrony Narodowej, dostarczyło Filipińskim Siłom Powietrznym sześć śmigłowców Sokół w wersji wojskowej przeznaczonej do transportu żołnierzy oraz zrealizowało umowę zawartą z Portem Lotniczym Lublin na budowę drogi kołowania, łączącej infrastrukturę lotniska z terenem należącym do PZL-Świdnik (tzw. taxi way). 2012 rok to także milowy krok w procesie rozszerzania oferty produktowej przedsiębiorstwa. W kwietniu zrealizowano serię pokazów najnowszej generacji wielozadaniowego wojskowego śmigłowca AW149, natomiast w trakcie wrześniowego MSPO zaprezentowano po raz pierwszy prototyp Śmigłowcowego Bezzałogowego Systemu Powietrznego SW-4 ‘Solo’ RUAS/OPH oraz poinformowano o rozpoczęciu prac nad rozwojem wielozadaniowego śmigłowca W-3PL/N w wersji morskiej. Ponadto, w celu wspierania polskiej konfi guracji wojskowego śmigłowca AW149, PZL-Świdnik nawiązały bliską kooperację z wiodącymi graczami polskiego sektora lotniczego powołując Polską Grupę Przemysłową.