Młode talenty z PZL-ŚWIDNIK z wizytą we Włoszech i Wielkiej Brytanii - Świdnik - wysokich lotów

sobota, 28 lipiec 2012 09:07

Młode talenty z PZL-ŚWIDNIK z wizytą we Włoszech i Wielkiej Brytanii

Napisał 

Pracownicy PZL-Świdnik, spółki z grupy AgustaWestland, którzy uczestniczą w Programie Rozwoju Młodych Talentów, udali się z wizytą do zakładów oraz Akademii Szkoleniowej AgustaWestland we Włoszech. Pracownicy mieli również szansę wziąć udział w Salonie Lotniczym Farnborough International Airshow (Wielka Brytania), który jest jednym z największych wydarzeń branżowych w Europie.

Z WIZYTĄ WE WŁOSZECH…

Od Cascina Costa, miejscowości, w której znajduje się siedziba główna AgustaWestland, swoją wizytę rozpoczęli pracownicy PZL-Świdnik. Na miejscu mieli szansę zobaczyć z bliska AW609 TiltRotor, statek powietrzny łączący w sobie cechy śmigłowca i samolotu, który jest doskonałym przykładem inwestycji, jakie AgustaWestland pokłada w nowoczesne technologie. Kolejnym punktem wycieczki był zakład montażu końcowego w Vergiate, w którym organizowane są również uroczystości ofi cjalnego przekazania klientom wyprodukowanych śmigłowców. Ostatnią atrakcją we Włoszech była Akademia Szkoleniowa AgustaWestland w Sesto Calende, w której największe wrażenie na młodych pracownikach PZL-Świdnik zrobiły nowoczesne symulatory pełnego lotu (Full Flight Simulator, FFS).

… A NASTĘPNIE W WIELKIEJ BRYTANII

Drugiego dnia wizyty, Młode Talenty z PZL-Świdnik udały się do Wielkiej Brytanii, aby uczestniczyć w Salonie Lotniczym Farnborough International Airshow. Pracownicy PZL-Świdnik mieli szansę podziwiać tam z bliska statki powietrzne produkowane przez największe firmy z branży podczas prezentacji statycznych oraz ich doskonałe możliwości w trakcie pokazów w locie.

PROGRAM ROZWOJU MŁODYCH TALENTÓW

Program Rozwoju Młodych Talentów, zainaugurowany w PZLŚwidnik w 2011 r. to pełna wyzwań i ambitnych zadań przygoda, której głównym założeniem jest odkrywanie i rozwijanie młodych talentów. Projekt umożliwia nowemu pokoleniu menedżerów i specjalistów zdobywanie ciekawych doświadczeń oraz kształtowanie ścieżki kariery pod okiem profesjonalistów.

Do programu zakwalifikowano około 400 pracowników PZLŚwidnik. Realizację projektu rozpoczęły spotkania z przedstawicielami zarządu, w trakcie których przedstawiono najważniejsze informacje o grupie Finmeccanica, AgustaWestland, jak i o PZL-Świdnik, oraz zaprezentowano możliwości rozwoju w jej ramach. W drugim etapie, uczestnicy wzięli udział w teście weryfi kującym siedem kluczowych kompetencji: pro-aktywność, innowacyjność, otwartość na zmiany, przedsiębiorczość, praca w grupie, nastawienie na wyniki i przywództwo. Następnie odbyły się rozmowy z menedżerami i specjalistami z HR na temat oczekiwań młodych pracowników oraz ich potencjału rozwojowego. W kompleksowym badaniu Development Centre, będącym kolejnym etapem programu, wzięło udział blisko 100 osób, które w ośmioosobowych zespołach wykonywały zadania grupowe oraz indywidualne. Po zakończeniu Development Centre odbyły się indywidualne spotkania asesorów z uczestnikami mające na celu przekazanie informacji zwrotnej na temat posiadanych umiejętności oraz określenie kierunków dalszego rozwoju. Wraz z postępem projektu planowane jest kwalifi kowanie osób na różnego rodzaju szkolenia, które umożliwią rozwijanie kluczowych kompetencji, zarówno menedżerskich, jak i niezbędnych na sprawowanych stanowiskach. Obecnie realizowany jest program szkoleń doskonalących z języka angielskiego. Wielu uczestników projektu bierze także udział w wymagającym procesie wdrażania SAP.

Komentując program, Nicola Bianco, dyrektor zarządzający PZL-Świdnik, powiedział: „Program Rozwoju Młodych Talentów jest zarówno wyrazem zasadniczych wartości AgustaWestland jakimi są rozwój, innowacja, transfer doskonałości, profesjonalizm oraz wiedza, jak i sposobu przekazywania ich nowemu pokoleniu. Te wartości, które dojrzewały w AgustaWestland przez dekady pomyślnej działalności, uczyniły nas liderem w branży śmigłowcowej i są dewizą naszej codziennej pracy. Młodzi pracownicy PZL-Świdnik, ze świeżym spojrzeniem i dużym potencjałem, mogą zmienić firmę i pomóc budować nową mentalność. Dlatego pokładamy w nich duże nadzieje i razem budujemy przyszłość. Ten program to najlepsza inwestycja AgustaWestland w PZLŚwidnik”.