Szkolenia dla kobiet - Świdnik - wysokich lotów

środa, 28 kwiecień 2010 17:13

Szkolenia dla kobiet

Napisał 

Projekt „Sukces w nowym stylu" realizowany jest przez Centrum Usług Marketingowo-Szkoleniowych „iknow.pl" Michał Czelej na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Michałem Czelejem. 

Projekt „Sukces w nowym stylu” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”. 

Projekt skierowny jest do kobiet powyżej 18 roku życia, posiadających status rolnika, bądź domownika rolnika, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców,posiadających co najmniej wykształcenie średnie, które z własnej inicjatywy zainteresowane są przygotowaniem do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych. 


Projekt obejmuje dwa bloki tematyczne: 
"Odkryj siebie": 
-tworzenie IPD - specjalistyczne doradztwo zawodowe 
-szkolenie umiejętności interpersonalnych 

"Nowe kwalifikacje zawodowe"- kursy do wyboru: 
-Specjalista ds. kadr i płac 
-Pracownik administracyjno-biurowy 
-Profesjonalny sprzedawca 

Szkolenia odbywać się będą w Lublinie i największych miastach województwa lubelskiego, w zależności od wyników rekrutacji. 

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką szkoleń i wzięcia udziału w szkoleniach!

więcej informacji na www.nowystyl.edu.pl