Bezpłatne doradztwo - Świdnik - wysokich lotów

poniedziałek, 28 czerwiec 2010 13:46

Bezpłatne doradztwo

Napisał 

Chcesz napisać projekt dla swojej organizacji? Nie wiesz, jak zarejestrować stowarzyszenie lub fundację?  Potrzebujesz porady prawnej i nie wiesz, gdzie się udać? Nasi eksperci rozwieją wszelkie wątpliwości i pomogą ci zmierzyć się ze wszystkimi problemami.

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” zaprasza do korzystania z bezpłatnego doradztwa świadczonego w Świdniku w ramach projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości”. Z doradztwa mogą skorzystać organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy lub instytucje integracji i pomocy społecznej z terenu powiatu świdnickiego oraz osoby pozostające bez zatrudnienia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ES.

W ramach projektu można skorzystać z doradztwa indywidualnego i grupowego w następującym zakresie:

 

1. doradztwo księgowe

 

  * rozliczanie grantów/ dotacji,

  * sporządzanie sprawozdań finansowych,

  * rozliczenia z ZUS, US,

  * inne zagadnienia księgowe.

 

2. doradztwo prawne

 

  * przygotowywanie umów,

  * zasady udziału w postępowaniach PZP,

  * partnerstwo publiczno-prywatne,

  * prawo pracy,

  * korzystanie z praw autorskich,

  * inne zagadnienia prawne.

 

3. doradztwo z zakresu marketingu i promocji

 

  * promocja podmiotów ES,

  * kreowanie wizerunku organizacji,

  * organizacja akcji promocyjnych,

  * sposoby pozyskiwania sponsorów,

  * inne zagadnienia związane z promocją i marketingiem.

 

4. doradztwo specjalisty ds. projektów

 

  * zarządzanie projektami,

  * rozliczanie projektów,

  * monitoring i ewaluacja projektów,

  * zasady pisania projektów.

 

Szczegółowych informacji udzielamy w biurze projektu: ul. Mickiewicza 1/50, 21-040 Świdnik tel./fax (81) 443 90 16 e-mail: modrzew@free.ngo.pl biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 Projekt „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług doradczych.