Trwa rekrutacja do Szkoły Animatorów Ekonomii Społecznej - Świdnik - wysokich lotów

wtorek, 20 lipiec 2010 17:53

Trwa rekrutacja do Szkoły Animatorów Ekonomii Społecznej

Napisał 

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” z dniem 1 lipca 2010 roku rozpoczęło realizację projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach projektu utworzona zostanie Szkoła Animatorów Ekonomii Społecznej, w której pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy zdobędą wiedzę odbywając specjalistyczne szkolenie obejmujące zakres tematyczny dotyczący:

• funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;

• zasad dokonywania rozeznania rynku celem planowania i rozwoju działalności;

• aspektów finansowych, rejestracji nowego podmiotu;

• pozyskiwania środków na działalność bieżącą oraz rozwój organizacji;

• spółdzielczości socjalnej;

• partnerstwa lokalnego itp.

Ponadto uczestnicy Szkoły Animatorów Ekonomii Społecznej wezmą udział w wizycie studyjnej, która odbędzie się w październiku 2010 roku oraz w konferencji podsumowującej realizację projektu, na której rozdane zostaną certyfikaty ukończenia szkoły.

Szkolenie odbędzie się w turystycznych miejscowościach Lubelszczyzny w formie dwóch weekendowych zjazdów w terminie:

• 27 - 29 sierpnia Kazimierz Dolny (Hotel Zajazd Piastowski)

• 17 - 19 września Zamość (Hotel Alex)

Jeśli chcesz zmienić i rozwinąć swoją organizację, ale nie wiesz, jak to zrobić.

Jeśli chcesz nawiązać kontakt i wymieniać doświadczenia z innymi podmiotami ekonomii społecznej.

Jeśli chcesz zobaczyć, jak prężnie może działać podmiot ekonomii społecznej.

Weź udział w Szkole Animatorów Ekonomii Społecznej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt swym zasięgiem obejmuje teren województwa lubelskiego.

Rekrutacja trwa do 31 lipca 2010 roku. Aby dokonać zgłoszenia należy dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanym regulaminem drogą mailową*, pocztą bądź złożyć dokumenty rekrutacyjne osobiście w biurze projektu. * zgłoszenia nadesłane drogą mailową należy potwierdzić złożeniem formularza oraz regulaminu w wersji papierowej najpóźniej w pierwszy dzień szkolenia.

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej:

ul. Mickiewicza 1/50

21-040 Świdnik

81 443 90 16

modrzew@free.ngo.pl