Nowe umowy dla lotniska - Świdnik - wysokich lotów

czwartek, 31 maj 2012 15:03

Nowe umowy dla lotniska

Napisał 

Port Lotniczy Lublin podpisał dziś umowę na budowę dróg, parkingów, sieci oraz zagospodarowanie zieleni wokół lotniska. Dzięki temu powstanie układ drogowy i parkingowy do obsługi komunikacyjnej Portu Lotniczego Lublin.

Wykonawcą będzie Budimex.

- Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana najkorzystniejsza oferta - podkreślił prezes PLL Grzegorz Muszyński.

W ramach podpisanego porozumienia na terenie lotniska ma powstać parking oraz drogi dojazdowe. Wykonawca zadba o odpowiednie zagospodarowanie i ukształtowanie terenu wokół portu, tak, aby powstał sprawny układ komunikacyjny i parkingowy.

Umowa dotyczy takich elementów, jak:

1) Budowa dróg i parkingów.

2) Zagospodarowanie zieleni.

3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

4) Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

5) Budowa sieci wodociągowej.

6) Budowa przyłącza wodociągowego

7) Budowa sieci ciepłowniczej.

8) Budowa sieci elektrycznej.

9) Budowa sieci teletechnicznej.

Koszt inwestycji to blisko 40 mln zł. Całość ma być gotowa w ciągu 120 dni.