Rozwój przede wszystkim - Świdnik - wysokich lotów

piątek, 04 marzec 2016 13:49

Rozwój przede wszystkim

Napisała 

Od roku w naszym mieście funkcjonuje Strefa Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin. Władze miasta są przekonane, że inwestorzy zainteresują się strefą i zechcą w niej ulokować swój biznes.

W założeniach Strategii Rozwoju Terenów Inwestycyjnych wyznaczono 3 priorytetowe branże: lotnictwo, logistyka i usługi dla biznesu. Dotychczasowe spotkania z przedsiębiorcami napawają optymizmem i dają szansę na nowe procesy inwestycyjne w naszym mieście.

- Zasadnicze znaczenie dla rozwoju strefy ma obecność „PZL-Świdnik”, bliskość Portu Lotniczego Lublin, nowoczesnych węzłów komunikacyjnych, tras S12/S17, linii kolejowej, ale również powołany w 2014 roku Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych. Między innymi te czynniki sprzyjają lokowaniu biznesu lotniczego w naszym mieście i strefie - tłumaczy Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika.

Ostatnie spotkanie z przedstawicielami międzynarodowego inwestora dotyczyło zasad współpracy gminy z inwestorami oraz konkretnych rozwiązań infrastrukturalnych: - Wspólnie z przedstawicielami PKP Energetyka, spółki Pegimek rozmawialiśmy o drogach dojazdowych, przyłączach energii, wodociągach i kanalizacji. Wszystko wskazuje na to, że zaproponowana przez nas koncepcja zyskała akceptację inwestorów. Kolejne spotkanie dotyczyć będzie bardziej szczegółowych rozwiązań, a zakończy się najprawdopodobniej podpisaniem porozumienia. Jestem przekonany, że rozpoczęcie tego typu inwestycji przyciągnie następne, a to z kolei przyczyni się do rozwoju gospodarczego naszego miasta - dodaje burmistrz W. Jakson.

- Przez ostatni rok, wspierani środkami unijnymi, przeprowadzaliśmy intensywną promocję naszej strefy - mówi Bartłomiej Pejo, p.o. naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta. - Marka gospodarcza Świdnik - Port dla Biznesu była zauważalna w magazynach branżowych, na targach w całej Polsce oraz prasie regionalnej. Poprzez kampanie internetowe docieraliśmy z informacją do inwestorów z całego świata. Uruchomiliśmy również portal dla inwestorów www.invest.swidnik.pl, wraz z wersją mobilną, panoramą sferyczną terenów i profilami społecznościowymi. Te działania, w połączeniu z idealnie skomunikowanym terenem biznesowym, zaczynają przynosić skutki w postaci inwestorów zgłaszających się do Biura Obsługi Inwestora.