• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Zdrowy Świdnik
  • rodzinka
czwartek, 12 luty 2015 09:06

Menedżer z pasją

Napisała 

W naszym cyklu Menedżer z pasją prezentujemy dzisiaj postać Jerzego Koperskiego, od 1996 roku zastępcę prezesa zarządu, a od 2003 roku prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Świdniku.

Zawodowo i prywatnie jestem…

- Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem elektrykiem. Od 1996 byłem zastępcą prezesa zarządu, a od 2003 roku prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Świdniku. Obecnie urzędowym miejscem mojego urodzenia jest Świdnik, choć pierwotnie nazywało się to Zakładowe Osiedle Robotnicze Adampol. Od powstania miasta jestem jego mieszkańcem. W 1994 roku zostałem wybrany na radnego Rady Miasta drugiej kadencji. Prywatnie jestem żonaty, mam dwójkę dorosłych dzieci i wnuka.

- Moja firma…

- Przedsiębiorstwo, na czele którego stoję, jest w całości własnością Gminy Świdnik. Zajmuje się dostawą ciepła systemowego dla dużej części miasta, w tym dla większości jego mieszkańców. Przedsiębiorstwo opiera swą działalność na ponad sześćdziesięcioletnim doświadczeniu.

- Doświadczenie zawodowe…

- Po ukończeniu studiów, w 1979 roku, podjąłem pracę w ośrodku komputerowym Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. W 1985 roku przeniosłem się do Działu Prób w Locie WSK PZL Świdnik. Pracowałem przy informatycznej i elektronicznej obsłudze lotów śmigłowców Sokół, Kania i Mi-2. W większości były to loty doświadczalne. Przejście do pracy w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, w 1996 roku, było zmianą w kierunku zgodnym z moim wykształceniem, a doświadczenie zawodowe okazało się przydatne w unowocześnianiu przedsiębiorstwa.

- Najważniejsze w byciu szefem jest…

- Poznanie możliwości i potrzeb pracowników oraz umiejętne wykorzystanie tej wiedzy w praktyce

- Moje zainteresowania…

- Fizyka, historia, elektronika, narciarstwo zjazdowe. W roku 1980 zaangażowałem się w politykę i zostałem aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”. W latach dziewięćdziesiątych działałem w Unii Polityki Realnej, byłem członkiem sygnatariuszem tej partii. Zainteresowania sportowe zmieniały się z czasem. Uczestniczyłem w szkolnych i uczelnianych rozgrywkach koszykówki. Trenowałem lekkoatletykę w Avii. Obecnie rekreacyjnie uprawiam narciarstwo zjazdowe i jazdę na rowerze.

jmr

Najczęściej czytane