Planowanie strategiczne w urzędzie - Świdnik - wysokich lotów

środa, 26 listopad 2014 08:40

Planowanie strategiczne w urzędzie

Napisał 

20 listopada w urzędzie miasta odbyła się II Sesja Planowania Strategicznego. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, dyrektorzy jednostek miejskich, przedstawiciele szkół oraz pracownicy urzędu. Dyskusje dotyczyły planu strategicznego na lata 2015-2025.

- Wzięliśmy pod uwagę przede wszystkim propozycje, sugestie uczestników pierwszego spotkania i na tej podstawie określiliśmy trzy obszary strategiczne dla miasta : społeczeństwo, gospodarka, infrastruktura i środowisko. W każdym z obszarów wyznaczone zostały cele strategiczne, operacyjne, działania i konkretne zadania do realizacji - mówi Bartłomiej Pejo z Biura Obsługi Inwestora, odpowiedzialny za marketing gospodarczy i rozwój miasta. - Pomimo dotychczasowego, intensywnego rozwoju w mieście jest jeszcze wiele do zrobienia. Dokument podsumowujący dialog społeczny jakim będzie nowa Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2015-2025 będzie wyznaczał kierunki rozwoju oraz pomagał w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, niezbędnych do przeprowadzenia konkretnych inwestycji np. rewitalizacja byłych budynków AVII, budowa nowych ulic w Świdniku, ale również realizacji tzw. projektów miękkich w oświacie czy sferze społecznej.