Każdy może decydować - Świdnik - wysokich lotów

piątek, 14 listopad 2014 18:18

Każdy może decydować

Napisał 

W Świdniku rozpoczął się cykl spotkań promujących udział mieszkańców w zarządzaniu miastem. Rozmawialiśmy o nich z Bartłomiejem Pejo, odpowiedzialnym w Urzędzie Miasta za marketing gospodarczy. Jaki jest cel takich spotkań?

- Chcemy włączać mieszkańców Świdnika w proces zarządzania miastem. W najbliższy czwartek, 20 listopada, organizujemy drugie spotkanie z cyklu Warsztaty Planowania Strategicznego, w którym wezmą udział dyrektorzy szkół, przedszkoli, spółek miejskich, przedsiębiorcy. Rozmowy dotyczyć będą prac prowadzonych nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Świdnik. W lipcu powołany został zespół ds. wdrożenia Systemu Zarządzania Partycypacyjnego w Urzędzie Miasta, któremu przewodniczyłem. Przez kilka miesięcy analizowaliśmy obecny stan partycypacji w mieście, a swoje uwagi, spostrzeżenia i propozycje rozwiązań, przedstawiliśmy w formie raportu. Następnie wprowadzaliśmy rozwiązania, które do tej pory nie funkcjonowały. Wdrożyliśmy politykę informacyjną, na przykład witrynę www.partycypacja.e-swidnik.pl. Zamieszczamy wiadomości na facebooku. Kontaktujemy się z grupami społecznymi, organizacjami pozarządowymi. Przedstawiamy plany i relacje ze spotkań, rozmawiamy z dyrektorami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, sugerując zagadnienia partycypacji, jako tematy lekcji dla młodzieży. W okresie wdrożeniowym współpracowaliśmy z lubelską Fundacją Inicjatyw Menedżerskich.

- Na czym polega partycypacja społeczna?

- Powszechnie rozumiana jest jako udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, zarezerwowanych dotychczas dla administracji publicznej. Chcemy aby świdniczanie byli nie tylko recenzentami decyzji podejmowanych przez władze, ale stali się współtwórcami rozwiązań służących lokalnym społecznościom.

- Jak ocenia Pan dotychczasowe spotkania z mieszkańcami?

- Każde przynosi wymierne korzyści, prowadzi do podejmowania konkretnych decyzji. W konsultacje włącza się coraz więcej osób, świadomych ważności roli, jaką mogą odegrać w rozwoju miasta. op