Świdnik liderem - Świdnik - wysokich lotów

czwartek, 30 październik 2014 08:20

Świdnik liderem

Napisała 

27 października Gmina Miejska Świdnik otrzymała tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego 2014 przyznany przez Polską Agencja Przedsiębiorczości w ramach programu wizerunkowego poświęconego miastom. Wręczenie nagrody odbyło się podczas uroczystej gali II Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Katowicach. Statuetkę odebrał Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika.

- Wyróżnienie przyznała kapituła, która brała pod uwagę szczególnie osiągnięcia w rozwoju miasta.  W prezentacji konkursowej przedstawialiśmy infrastrukturę społeczną, taką jak jednostki kultury, nauki, oświaty i sportu. Zaprezentowaliśmy usługi świadczone, między innymi przez nowoczesne Centrum Kultury czy Strefę Historii. Pokazaliśmy świdnickie szkoły, wraz z istniejącymi przy nich obiektami sportowymi, a także Stadion Miejski oraz Spółdzielczy Dom Kultury - mówi Waldemar Jakson. - Zdecydowaną przewagę nad innymi miastami Świdnik osiąga ze względu na objęcie całości jego powierzchni planami zagospodarowania przestrzennego. W zestawieniu inwestycji realizowanych w ostatnich 3 latach znalazły się najbardziej istotne i prorozwojowe, na przykład budowa regionalnego portu lotniczego i nowoczesnego układu komunikacyjnego powiązanego z trasą S17, rozbudowa cmentarza komunalnego, przebudowa stadionu, kina, budowa Orlików oraz nowoczesnych placów zabaw czy parkingów - dodaje burmistrz. - Biorąc pod uwagę inwestycyjną przyszłość Świdnika  przedstawiliśmy plany budowy kilkunastu ulic, wraz z pełną infrastrukturą, w tym, m.in. ul. Kusocińskiego, która jest priorytetem jako jedna z głównych dróg łączących trasę S17 z lotniskiem. Bardzo ważnym elementem planów inwestycyjnych, jest uzbrojenie terenów w powstającej obecnie ponad 100 hektarowej Specjalnej Strefie Inwestycyjnej, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego. Aktywizacja tego terenu niewątpliwie przyczyni się do rozwoju biznesu, możliwości pozyskiwania dużych inwestorów z kraju i zagranicy, którzy stworzą w przyszłości wiele nowych miejsc pracy.

Wśród inwestycji kierowanych do osób starszych wymienialiśmy m.in. budowę Regionalnego Centrum Usług Socjalnych  na bazie byłych obiektów klubu sportowego Avia.

Kapituła konkursu, podczas prezentacji naszej gminy jako laureata, wskazywała szczególnie na wyjątkowo dobry wynik finansowy gminy, podkreślając brak zadłużenia miasta oraz wielkość pozyskiwanych środków zewnętrznych, których kwota osiągnęła 805 mln zł. Fundusze te przeznaczane były na inwestycje drogowe, kulturalne, ale również oświatowe czy społeczne. To dzięki nim Gmina Miejska Świdnik posiada wspomniane już nowoczesne budynki Centrum Kultury, czy też miejski stadion, wiele wyremontowanych ulic, parkingów, rozwija międzysektorową współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi, wspomaga najbardziej potrzebujących mieszkańców Świdnika.

Podczas uroczystości wręczenia nagrody burmistrz podkreślił rozwijającą się współpracę z Lublinem. To dzięki partnerskim relacjom ze stolicą województwa możemy mówić dzisiaj o nowoczesnym lotnisku, drogach dojazdowych oraz innych inwestycjach, które byłyby niemożliwe do zrealizowania samodzielnie przez Świdnik. W. Jakson mówił też o współpracy z innymi gminami województwa w ramach programu  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wyraził przekonanie, że realizacja planów inwestycyjnych na kolejne lata wpłynie na  jeszcze bardziej intensywny rozwój miasta i poprawę jakości życia jego mieszkańców.