Z myślą o przyszłości - Świdnik - wysokich lotów

niedziela, 12 październik 2014 09:24

Z myślą o przyszłości

Napisała 

2 października, w Urzędzie Miasta odbyła się Sesja Planowania Strategicznego. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach prowadzonych prac nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2015-2025. Zaproszenia otrzymali przedstawiciele różnych grup społecznych, których wiedza, doświadczenie i znajomość problemów miasta, mogą gwarantować osiągnięcie głównego celu jakim jest wyznaczenie możliwie najlepszej drogi rozwoju gminu na najbliższe 10 lat.

Obecni byli radni miejscy, szefowie gminnych i miejskich jednostek i instytucji, przedstawiciele stowarzyszeń, związków zawodowych, przedsiębiorców oraz seniorów. Łącznie w sesji wzięło udział 57 osób.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tak wysokiej frekwencji, co świadczy przede wszystkim o tym, że problemy i los naszego miasta nie jest obojętny jego mieszkańcom - mówi Bartłomiej Pejo, z Biura Obsługi Inwestora UM.

Strategia Rozwoju Gminy powinna zawierać podstawowe wskazówki dla włodarzy miasta, dotyczące racjonalnego wykorzystania zasobów gminy, wyboru kierunku rozwoju oraz odpowiedniego przygotowania do wykorzystania środków unijnych, na następne lata programowania.

- Będzie to pewnego rodzaju wizytówka miasta, przedstawiana w kontaktach z instytucjami krajowymi i zagranicznymi - wyjaśnia burmistrz Waldemar Jakson. - Strategia wyznaczy preferowane kierunki rozwoju, ale przedstawiane głównie przez mieszkańców miasta. Jesteśmy otwarci na tego typu konsultacje społeczne, stąd inicjatywa spotkania z szeroką grupą mieszkańców i wspólne obrady nad jego przyszłością.

Uczestnicy sesji zostali podzieleni na 3 grupy panelowe. Chcąc uniknąć stronniczości, na przykład zawodowej, podział zależny był od miesiąca urodzenia gości.

Praca w grupach miała na celu przeprowadzenie analizy SWOT dla gminy Świdnik. Stąd badania mocnych i słabych jej stron, szans i zagrożeń, a na samym końcu ustalenie definicji misji dla Świdnika. Jako mocna strona, najczęściej wymieniana była obecność portu lotniczego na terenie miasta, zaś do słabości przypisywany był, przede wszystkim brak nowych miejsc pracy. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że szansą dla gminy będzie odpowiednie wykorzystanie środków unijnych oraz przygotowanie infrastruktury pod inwestycje, wraz z ich stosowną promocją. Wśród zagrożeń wymieniano głównie problem bezrobocia, co według niektórych może się pogłębiać. W Świdniku istnieje tylko jeden duży zakład pracy, jakim jest WSK PZL Świdnik, dlatego uczestnicy paneli dyskusyjnych twierdzili, że główną misją gminy powinien być "dobry klimat" dla nowych inwestycji, z wykorzystaniem obecnego portu lotniczego, a co za tym idzie stały i dynamiczny rozwój miasta.

Przedstawiciele firmy consultingowej byli zadowoleni z wysokiego poziomu dyskusji i aktywności uczestników. Wnioski z pracy każdej z grup zostały zapisane i będą analizowane, w najbliższym czasie, przez przedstawicieli firmy zewnętrznej. Za kilka tygodni odbędzie się kolejne spotkanie robocze, już w mniejszym gronie. Zaproszeni zostaną przedstawiciele grup panelowych, którzy zgłosili chęć dalszego zaangażowania się w prace nad strategią rozwoju.

Organizatorzy nie tylko wsłuchiwali się w głosy mieszkańców, podsumowywali debaty, ale również brali czynny udział w dyskusjach, starając się też uświadamiać pewnego rodzaju blokady na szczeblu samorządowym.

- Serdecznie zapraszam, zarówno uczestników czwartkowej debaty, jak i pozostałych mieszkańców do zgłaszania swoich sugestii i uwag dotyczących opracowywanego dokumentu - zachęca B. Pejo.

Biuro Obsługi Inwestora
Marketing Gospodarzy i Rozwój Miasta
bartlomiej.pejo@e-swidnik.pl