Spróbuj zostać przedsiębiorcą! - Świdnik - wysokich lotów

środa, 20 październik 2010 12:26

Spróbuj zostać przedsiębiorcą!

Napisał 

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” zaprasza na szkolenie „Przedsiębiorczość w formie spółdzielni socjalnej”, które odbędzie się w dniach 27 - 28 października 2010 r. w Świdniku.

Adresatami szkolenia są osoby bezrobotne z terenu Powiatu Świdnickiego, zainteresowane zakładaniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Tematyka szkoleń obejmować będzie m. in. zagadnienia dotyczące:

- rejestracji spółdzielni socjalnej (przygotowania wymaganych dokumentów);

- aspektów prawnych i finansowych funkcjonowania spółdzielni socjalnej;

- zarządzanie spółdzielnią socjalną, organizacja pracy w spółdzielni;

- zasad dokonywania rozeznania rynku celem planowania i rozwoju działalności;

- pozyskiwania środków na działalność bieżącą spółdzielni oraz jej rozwoju;

 

Termin i miejsce szkolenia: Szkolenie realizowane będzie w trakcie dwudniowych warsztatów (16 godzin dydaktycznych) w dniach 27-28 października 2010 r. w Miejskim Centrum Profilaktyki w Świdniku.

Warsztaty poprowadzą specjaliści z zakresu ekonomii społecznej i przedsiębiorczości z CES-u oraz LOS-u.

Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom pełny pakiet materiałów szkoleniowych oraz wyżywienie w trakcie szkolenia. Ponadto uczestnicy szkolenia będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W celu dokonania zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj) oraz złożyć go osobiście w biurze projektu bądź przesłać faxem (81) 443-90-16 lub drogą mailową: na adres: modrzew@free.ngo.pl  lub animator@modrzew.free.ngo.pl .

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 24 października 2010 r. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej: tel/fax (81) 443-90-16 animator@modrzew.free.ngo.

Projekt „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałnie 7.2.2