jg - Świdnik - wysokich lotów

wtorek, 24 październik 2017 08:51

Pracownicy mają radę

W PZL-Świdnik wybrano członków Rady Pracowników. Zostali nimi: Jarosław Wartacz - przewodniczący, Grzegorz Borek - wiceprzewodniczący, Katarzyna Dorożuk, Bogdan Kaczorowski, Zbigniew Słotwiński, Krzysztof Pylak, Emil Trepiak - sekretarz.

- Rada Pracowników jest ciałem re­prezentujących całą załogę zakładu – tłumaczy Piotr Sadowski, prze­wodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. - Kandydo­wać do niej może każdy pracownik, posiadający umowę o pracę na czas nieokreślony, z wyjątkiem człon­ków managementu najwyższego szczebla. To, że nasza rada składa się wyłącznie z członków związków za­wodowych jest dziełem przypadku.

Rada Pracowników sprawuje rolę ciała konsultacyjnego. Jest infor­mowana przez pracodawcę o sy­tuacji ekonomicznej firmy, stanie i przewidywanych zmianach za­trudnienia oraz przedsięwzięciach mających na celu utrzymanie jego poziomu. Pracodawca ma również obowiązek przekazać wiadomości o zamierzeniach, które mogą spo­wodować istotne zmiany w organi­zacji pracy lub podstawach zatrud­nienia. Wszystko to musi uczynić z wyprzedzeniem, umożliwiającym radzie przygotowanie opinii. Nie ma ona mocy wiążącej, ponieważ rada nie jest organem właściciel­skim, ale może doprowadzić, na przykład, do organizowanego przez związki zawodowe protestu załogi. W przypadku opinii negatywnej, pracodawca zobowiązany jest do dokładnego wyjaśnienia motywów swoich działań.

- Rada Pracowników jest trzecim, po związkach zawodowych i Eu­ropejskiej Radzie Zakładowej, na­rzędziem dialogu pomiędzy pra­codawcą i pracownikami koncernu Leonardo - mówi P. Sadowski. - Każ­da z tych instytucji ma inne, uzupeł­niające się uprawnienia. Pozwalają one zbudować kompletny obraz całej grupy i podejmować właści­we działania. Dlatego też bardzo naciskaliśmy na ożywienie pracy ERZ, która poprzednio spotkała się w lipcu 2015r., a ostatnio, dopiero w październiku bieżącego roku.

Europejska Rada Zakładowa Leonar­do skupia przedstawicieli wszyst­kich europejskich zakładów kon­cernu. Reprezentanci PZL-Świdnik początkowo nie byli uwzględnieni w jej składzie. Po interwencjach, polską część grupy reprezentu­je 5 osób, z których trzy wchodzą w skład tak zwanego komitetu o zmniejszonym składzie. Są nimi: An­drzej Kuchta, przewodniczący MK NSZZ „Solidarność”, Jan Siedlecki, reprezentujący ZZ Metalowcy i Piotr Sadowski, przewodniczący ZZIT.

jmr

poniedziałek, 23 październik 2017 10:45

Kolejny krok do parku

Przedstawiciele ratusza właśnie otrzymali wycenę wartości udziałów w Regionalnym Parku Przemysłowym. Swoją mają również władze PZL-Świdnik. To z kolei oznacza, że negocjacje dotyczące odkupienia udziałów będą mogły się rozpocząć. 

- Czekamy na wyznaczenie terminu - mówią urzędnicy.

Regionalny Park Przemysłowy działa na terenie Świdniku już od ponad 12 lat. Powstał tuż przy ogrodzeniu PZL-Świdnik, a większość jego udziałów należy do zakładu i koncernu Leonardo-Finmeccanica. Około jedna trzecia z nich jest własnością miasta Świdnik. Niewielki, kilkuprocentowy pakiet posiada starostwo powiatowe.Większość firm, które ulokowały się na terenie PZL, jest właścicielami działek. Od czasu powstania parku wybudowało na nich swoje siedziby. W tej chwili w RPP działa kilkadziesiąt przedsiębiorstw, zatrudniających około tysiąc pracowników. Właściciele firm już kilkukrotnie odwiedzali Urząd Miasta, narzekając na współpracę z zarządem RPP. Przedstawiciele parku zarzuty odpierali, tłumacząc, że do nich skargi nie trafiają. Przedsiębiorcy apelowali także do władz Świdnika o odkupienie udziałów w RPP. Propozycja została złożona w połowie minionego roku.

- RPP jest doskonałym narzędziem do wdrażania naszego marketingu gospodarczego - tłumaczył tę decyzję Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika.

Pod koniec minionego roku zarząd PZL złożył wstępną deklarację odsprzedania swoich udziałów. Kolejnym krokiem było zlecenie ich wyceny. Analizy zamówiły obie strony. W tej chwili zarówno Urząd Miasta, jak i PZL-Świdnik dysponują już danymi finansowymi. - Dzięki temu będziemy mogli rozpocząć negocjacje - mówi Ewa Jankowska, sekretarz miasta.

Przedstawiciele urzędu wysłali już do PZL pismo z prośbą o wyznaczenie terminu rozmów.

kal

poniedziałek, 23 październik 2017 09:40

Zapraszają stypendystów

25 października, w Centrum Kultury nagrodzeni zostaną najlepsi uczniowie ze Świdnika. Stypendia naukowe Burmistrza Miasta Świdnik, za rok szkolny 2016/2017 trafią do blisko 150 osób.

- Serdecznie zapraszamy nagrodzonych uczniów wraz z rodzicami na uroczystość wręczenia dyplomów oraz listów gratulacyjnych - mówią organizatorzy spotkania.

Ceremonia rozpocznie się w środę, o godz. 13.30, w sali widowiskowej Centrum Kultury.

sobota, 21 październik 2017 09:59

Pod znakiem bezpieczeństwa

Piątkowe przedpołudnie w Szkole Podstawowej nr 5 upłynęło pod znakiem służb mundurowych. Wszystko za sprawą festynu, zorganizowanego przez Straż Miejską, w ramach projektu „Widzę-Reaguję” - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Świdnik. Była to też okazja do oficjalnego otwarcia miasteczka ruchu drogowego.

Uczniowie brali udział w konkursach, mogli obejrzeć wóz strażacki oraz policyjny radiowóz, uczyli się również zasad udzielania pierwszej pomocy. Chętnie pytali przedstawicieli służb o ich pracę. Podczas imprezy wręczono nagrody w międzyszkolnym konkursie plastycznym dla kl. I-III „Bezpieczna droga do szkoły”.

Rozstrzygnięto także rywalizację w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (test + tor rowerowy). W klasyfikacji drużynowej Puchar Burmistrza Świdnika oraz tytuł Mistrza Kierownicy trafił do zespołu ze Szkoły Podstawowej nr 7. II miejsce przypadło uczniom Szkoły Podstawowej nr 4, III drużynie ze Szkoły Podstawowej nr 5, zaś IV zespołowi ze Szkoły Podstawowej nr 3. W klasyfikacji indywidualnej Mistrzem Kierownicy został Jakub Trześniak (SP nr 7). II miejsce zajął Jakub Bartkowicz (SP nr 4), zaś III Weronika Kostrzewska (SP nr 4).

aw

czwartek, 19 październik 2017 15:03

Miliony dla średnich miast

Po około 10 mln zł otrzymają miasta powiatowe ze środków unijnych. Pieniądze będą wykorzystywać na rewitalizację i nie będą musiały o nie walczyć w konkursach. Nabór wniosków ruszy w listopadzie. O startującym niebawem programie rozmawiali dziś, w Świdniku, burmistrzowie 15 miast z całego regionu.

Pomysł wydzielenia specjalnej puli środków unijnych dla miast powiatowych pojawił się w 2013 roku. O zarezerwowanie pieniędzy dla średnich metropolii z całego regionu zabiegał ówczesny radny sejmiku Artur Soboń i burmistrz Waldemar Jakson. Pomysł samorządowców wsparł także marszałek województwa Krzysztof Hetman.

- Miasta powiatowe też są lokalnymi motorami rozwoju, a nie było dla nich specjalnych preferencji w funduszach unijnych. Duże metropolie mają swoje wydzielone środki, obszary wiejskie swoje. Dlatego po negocjacjach ustaliliśmy, że na programy rewitalizacyjne dla miast powiatowych będzie zarezerwowane po ok. 10 mln zł – mówi burmistrz Waldemar Jakson.

W tej chwili cała procedura jest już na finiszu. W czwartek, w Świdniku, spotkali się burmistrzowie z 15 miast powiatowych z Lubelszczyzny. W rozmowach uczestniczyli także marszałek województwa Sławomir Sosnowski i poseł Artur Soboń. Marszałek podkreślał, że wydzielona pula pieniędzy dla miast powiatowych jest rozwiązaniem unikalnym.

- W tej chwili wypracowujemy model całego programu, natomiast po jego realizacji będziemy mieć coś swojego, lubelskiego. Inni będą mogli później wykorzystywać zastosowany przez nas mechanizm wsparcia miast powiatowych – tłumaczył Sławomir Sosnowski.

Rozmowy włodarzy miast powiatowych były burzliwe, bo zbliża się termin składania wniosków o unijne miliony.

- 13 listopada będzie ogłoszony nabór wniosków na programy rewitalizacji. Dokumenty, ale również samorządy, są już przygotowane. Wszyscy chcą jak najszybciej ruszyć ze swoimi projektami. Uruchomienie programu ma ogromne znaczenie, bo o ile dotąd były pieniądze dla stolicy województwa i kilku dużych subregionów, to teraz mamy również dedykowane środki unijne dla miast powiatowych – mówił Artur Soboń.

Wszystkie samorządy działają na podstawie porozumienia i wspólnie walczyły o specjalne środki.

- Burmistrzowie są z różnych opcji politycznych, ale w tym przypadku nie to miało znaczenie, ale fakt, że wszystkie otrzymają dofinansowanie ze środków unijnych – dodał Artur Soboń.

W puli przeznaczonej dla nich znalazło się ostatecznie ok. 150 mln zł. Pieniądze będą dzielone równo między poszczególne miasta, co oznacza, że każde z nich może liczyć na ok. 10 mln zł. Środki zostaną wydane na programy rewitalizacyjne. Zostały w nich zapisane przedsięwzięcia zgłoszone wcześniej przez miasta, ale również inne instytucje znajdujące się na ich terenie. W świdnickim programie jest m.in. budowa obiektów sportowych przy ul. Fabrycznej, odnowienie pl. Konstytucji 3 maja, przebudowa targowiska, a także projekty zgłoszone przez Spółdzielnie Mieszkaniową czy Państwową Straż Pożarną.

kal

czwartek, 19 październik 2017 10:29

Plantacja zlikwidowana

Zabezpieczone 2 kilogramy suszu marihuany i pięć krzaków konopi - to efekt ostatnich działań świdnickich policjantów. Zarzuty w tej sprawie usłyszeli już dwaj mieszkańcy naszego powiatu.

Funkcjonariusze ustalili, że 21-latek ze Świdnika może posiadać narkotyki. Ich przypuszczenia się sprawdziły. W jego domu znaleziono marihuanę. Następnie udali się do jego znajomego w Trawnikach. U 41-latka odnaleziono blisko 2 kg suszu.

- Ponadto, na terenie posesji starszego z mężczyzn, kryminalni ujawnili pięć krzaków konopi w różnej fazie wzrostu, które mężczyźni uprawiali razem. Mundurowi odnaleźli również wagę elektroniczną oraz sprzęt służący do uprawy roślin - mówi Elwira Domaradzka ze świdnickiej jednostki.

Podejrzani zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty: uprawy konopi oraz posiadania środków odurzających, przy czym 41-latek  - w znacznej ilości. Wobec 21-latka prokuratura zastosowała środek zapobiegawczy w postaci dozoru, starszy trafił do aresztu.

czwartek, 19 październik 2017 08:20

Pod znakiem bezpieczeństwa

Konkurencje z nagrodami i zajęcia ze służbami mundurowymi. Na to wszystko mogą liczyć dzieci, które 20 października wezmą udział w festynie pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”.

Impreza, która rozpocznie się o godzinie 10.00, na placu przy Szkole Podstawowej nr 5, to jedno z działań organizowanych przez Straż Miejską w ramach projektu „Widzę-Reaguję” - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Świdnik.

- Festyn zostanie połączony z otwarciem miasteczka rowerowego, które powstało przy „Piątce” - mówi Janusz Wójtowicz, komendant SM. - Uczniowie podstawówek ze Świdnika wezmą udział w konkursach oraz spotkaniach ze strażnikami, policją i strażakami.

Jedna z zaplanowanych zabaw będzie skierowana do drużyn. Uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę teoretyczną w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a następnie spróbują sił na torze rowerowym. Grupa, która zdobędzie największą ilość punktów, otrzyma puchar burmistrza. Atrakcyjne nagrody trafią także do zawodników indywidualnych. Będą to smartwatche oraz głośniki bluetooth.

- Tego dnia rozstrzygniemy też konkurs plastyczny, którego tematem również było bezpieczeństwo. Otrzymaliśmy blisko 30 prac - dodaje J. Wójtowicz.

Nagrodzona zostanie także osoba, która wypełni ankietę stworzoną przez Straż Miejską, wskazując miejsca niebezpieczne, ale też proponując montaż kamer oraz dodatkowego oznakowania na przejściach dla pieszych. Ankietę można wypełnić na stronie www.widzereaguje.strazmiejskaswidnik.pl/ankieta oraz podczas imprezy przy SP nr 5.

af

środa, 18 październik 2017 11:45

Lubią tu grać

Kolejny raz do Świdnika przyjedzie reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej. Tym razem będzie to kadra do lat 15, która zagra towarzyskie spotkanie z Białorusią. Mecz na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 2 będzie można obejrzeć za darmo.

- Zawsze cieszymy się, gdy przyjeżdża do nas reprezentacja - mówi Łukasz Reszka, prezes MKS Avia. - Nieważne czy to pierwszy zespół, czy młodzieżowy. Każde takie wydarzenie traktujemy jednakowo poważnie i przygotowujemy się do niego przez kilka tygodni. Nie inaczej będzie tym razem. Najważniejsze jest oczywiście zadbanie o murawę. W tym tygodniu przeprowadziliśmy na niej odwierty odwadniające oraz drenaż naturalny. Na mecz będziemy gotowi w stu procentach. Zapraszamy wszystkich kibiców na stadion i do dopingowania biało - czerwonym.

Spotkanie rozpocznie się w niedzielę, 22 października, o godz. 11.00.

poniedziałek, 16 październik 2017 13:11

Makabryczne odkrycie

Mężczyzna spacerujący wzdłuż rzeki w Krzesimowie zauważył w wodzie ciało. Niezwłocznie poinformował o tym służby mundurowe. Okazało się, że to zwłoki noworodka.

- Możemy jedynie potwierdzić, że wczoraj, w godzinach popołudniowych otrzymaliśmy zgłoszenie w tej sprawie - mówi Paweł Leśny z KPP w Świdniku.

Jak podaje Dziennik Wschodni, wstępne oględziny zwłok wskazywały, że dziewczynka została wrzucona do wody tuż po porodzie. Jutro przeprowadzona zostanie sekcja zwłok, która pozwoli wyjaśnić przyczyny śmierci dziecka. Prokuratura wszczęła już śledztwo w kierunku art. 149 Kodeksu Karnego, który dla sprawcy przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Policjanci, ani prokuratura, na obecnym etapie śledztwa, nie udzielają szczegółowych informacji na temat tragedii.

poniedziałek, 16 październik 2017 10:12

Podniebne zmagania

W sobotę, na trawiastym lotnisku odbyły się doroczne zawody samolotowe na celność lądowania, podsumowujące miniony sezon. Wzięło w nich udział 13 zawodników ze świdnickiego aeroklubu. Ich zadaniem było wylądowanie jak najbliżej kilkumetrowej taśmy rozłożonej na pasie startowym.

Po dwóch turach lotów najlepszy okazał się Marek Rachubik (7,20), drugie miejsce zajął Paweł Bartoszewski (18,0), zaś trzecie Krzysztof Janusz (25,26). Pozostałe lokaty: Przemysław Mazur (25,30), Michał Szewczyk (28,30), Waldemar Madej (32,20), Marcin Dworak (34,5), Jarosław Motyl (41,4), Tomasz Morawski (43,3), Małgorzata Naróg (48,30), Michał Kuźma (57,6), Marek Kwaśny (65,1).

- To była raczej dobra zabawa niż rywalizacja. Pogoda dopisała, wyniki też są nie najgorsze. Myślę, że to było bardzo miłe pożegnanie z tegorocznym sezonem - podsumował imprezę Krzysztof Janusz, dyrektor aeroklubu.

 słs

Strona 5 z 279