• Zdrowy Świdnik
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Repertuar
  • rodzinka
  • Idzie sobie Grześ...
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Załatw sprawę w Urzędzie
wtorek, 24 wrzesień 2019 08:04

O puchar LITPOLUKRBRIG

Napisał 

W ubiegłym tygodniu 12 drużyn stanęło do walki w turnieju rozgrywanym na obiektach miejskich Avii przy ulicy Sportowej 2 w Świdniku. Zwycięsko ze zmagań wyszła ekipa Urzę­du Miasta Lublin.

Imprezę otworzyli burmistrz Walde­mar Jakson i pułkownik Dmytro Bra­tishko, dowódca LITPOLUKRBRIG. Obaj panowie życzyli uczestnikom powodzenia oraz sportowej rywali­zacji. Podkreślali również znaczenie wzajemnej integracji i szacunku, co jest głównym celem tego przed­sięwzięcia. W przerwie piłkarskich zmagań, na zawodników czekała żołnierska grochówka.

Wśród zespołów z całego woje­wództwa znalazły się dwa ze Świd­nika: Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe. Drużyny zostały podzie­lone na dwie grupy, po sześć w każ­dej. Zwycięzcy grali w finale, o dru­gie miejsca, mecz o trzecie miejsce i tak dalej, aż do meczu o 11 pozycję.

Drużyna Urzędu Miasta nie przegra­ła żadnego meczu, notując trzy zwy­cięstwa i dwa remisy, co dało jej dru­gą pozycję w grupie. W spotkaniu o trzecie miejsce, w regulaminowym czasie gry, zremisowali z KW Straży Pożarnej, a o zwycięstwie zdecydo­wały rzuty karne. 3:2 wygrała je eki­pa strażaków.

Nieco gorzej poszło zespołowi Staro­stwa Powiatowego, który po jednym zwycięstwie, 2 remisach i dwóch po­rażkach, zajął piątą lokatę w grupie. W spotkaniu o 9 miejsce przedstawi­ciele powiatu ulegli Urzędowi Woje­wódzkiemu 1:2.

Wyniki grupowe:

Urząd Miasta Świdnik 1:1 Urząd Marszałkowski

Urząd Miasta Świdnik 0:0 Straż Gra­niczna Dorohusk

Urząd Miasta Świdnik 2:0 Urząd Wo­jewódzki

Urząd Miasta Świdnik 2:1 ABW

Urząd Miasta Świdnik 3:0 Lithu­anian-Polish-Ukrainian Brigade

Starostwo Powiatowe 0:0 2. Bryga­da Obrony Terytorialnej

Starostwo Powiatowe 1:0 19. Bryga­da Zmechanizowana

Starostwo Powiatowe 0:0 KW Straży Pożarnej

Starostwo Powiatowe 0:1 Urząd Miasta Lublin

Starostwo Powiatowe 1:2 Komenda Miejska Policji Lublin

Klasyfikacja końcowa turnieju:

1. Miasto Lublin

2. Państwowa Straż Graniczna Do­rohusk

3. Komenda Wojewódzka Państwo­wej Straży Pożarnej w Lublinie

4. Urząd Miasta Świdnik

5. 2 Brygada Obrony Terytorialnej w Lublinie

6. LITPOLUKRBRIG

7. Urząd Marszałkowski Wojewódz­twa Lubelskiego

8. Komenda Miejska Policji w Lubli­nie

9. Lubelski Urząd Wojewódzki

10. Starostwo Powiatowe w Świd­niku

11. 19 Brygada Zmechanizowana

12. ABW Delegatura Lublin

Najczęściej czytane