• rodzinka
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Repertuar
  • Zdrowy Świdnik
  • Idzie sobie Grześ...
środa, 03 lipiec 2019 11:34

Walczyli o puchar (foto)

Napisane przez 

 

 

 

X Mundial Piłkarski o Puchar Świdnickiego Lipca przeszedł do historii. W imprezie wystartowało ponad 170 dzieci z naszego miasta. W tegorocznej edycji wzięło udział 17 drużyn w trzech kategoriach wiekowych. Zawody, które zorganizował Miejsko – Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, odbyły się 1 lipca na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej. Głównym koordynatorem od początku jest Grzegorz Martyniuk nauczyciel w SP nr 5 i sekretarz M-PSZS Świdnik.

- Mundial to, oprócz wydarzenia sportowego, również lekcja historii. Zawodnicy biorąc udział w turnie­ju upamiętniają wydarzenia, które miały miejsce w Świdniku, w lipcu 1980 roku i zapoczątkowały oba­lenie komunizmu w Polsce - mówi Grzegorz Martyniuk.

17 drużyn biorących udział w tur­nieju było podzielonych na trzy ka­tegorie wiekowe :

W kategoria najmłodszej - rocznik 2008 i młodsi. W tej grupie wy­startowały cztery zespoły, które przybrały nazwy krajów, tak jak na prawdziwym Mundialu. Najlepsza w rywalizacji okazała się Japonia, a wyróżnienie indywidualne w posta­ci pamiątkowej koszulki otrzymał piłkarz tej drużyny, Filip Wroński. Drugie miejsce zajęła Kolumbia, trzecie Senegal .

W kategorii 2006 i młodsi, wystar­towało 6 drużyn, w tym 2 ekipy dziewcząt. Wśród szóstoklasistów najlepiej grała Wenezuela, która w karnych pokonała Hiszpanię. W składzie Wenezueli pamiątkową ko­szulkę i wyróżnienie otrzymał Kac­per Woźniak. Organizatorzy nagro­dzili także Julię Kasprzak za dobrą postawę na boisku wśród drużyn kobiecych .

W najstarszej kategorii, rocznik 2003, wystartowało 7 drużyn, które rozegrały morderczy turniej, w du­żym upale, grając systemem „każdy z każdym”. Rywalizacja zakończyła się zwycięstwem Belgii, która trze­ma punktami wyprzedziła Ukrainę. Na trzecim miejscu turniej skończy­ła drużyna USA . W tej grupie wyróż­nienie w postaci koszulki, otrzymał Dawid Wdowicz, oczywiście z Belgii.

Podczas zakończenia turnieju Grzegorz Martyniuk przekazał pa­miątkową koszulkę burmistrzowi Waldemarowi Jaksonowi, z podzię­kowaniem za wsparcie udzielone przez gminę w trakcie wszystkich dziesięciu turniejów. Koszulkę ode­brał też zastępca burmistrza An­drzej Radek. Medale i dyplomy wręczali również starosta oraz Ra­dosław Szczerba prezes MKS Avia Świdnik. Każdy z uczestników otrzy­mał słodkie upominki.

Turniej sędziowali Mikołaj Czer­niakowski i Jakub Czarnecki, a za organizacje odpowiedzialni byli, w imieniu związku, Zdzisław Stypiń­ski i Jacek Czerniakowski. Opiekę medyczną sprawował Jacek Czar­necki.

 

 

 

Najczęściej czytane