Startuj z biznesem - Świdnik - wysokich lotów

Startuj z biznesem

W najbliższych miesiącach uruchomiony zostanie projekt " Startuj z biznesem" skierowany m.in. do mieszkańców  powiatu świdnickiego.

Uczestnikami będą mogły być osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku do 30 lat, w tym kobiety wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają :
- wsparcie doradczo-szkoleniowe,
- wsparcie finansowe do 33 000 zł,
- wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy działalności,
- specjalistyczne wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób, które zarejestrują działalność gospodarczą.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 28 lipca do 1 sierpnia w Fundacji "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości". Projekt "Startuj z biznesem" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Szczegóły dostępne w załączniku

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Bartłomiej Pejo
Biuro Obsługi Inwestora