• Idzie sobie Grześ...
 • rodzinka
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • Repertuar
 • SH
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Zdrowy Świdnik
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Schronisko w Krzesimowie

Organizacja UM

 

Nr pokoju

Nr telefonu

Burmistrz Miasta
Waldemar Jakson

105 81 751-76-03/04

Z-ca Burmistrza ds. inwestycji i rozwoju
Michał Piotrowicz

110 81 751-76-59

Z-ca Burmistrza ds. gospodarki komunalnej
Andrzej Radek

105 81 751-76-03/04

Sekretarz Miasta
Ewa Jankowska

107 81 751-76-58

Skarbnik Miasta
Janusz Dumin

Zastępca skarbnika
Katarzyna Kłosińska

111 81 751-76-30

Sekretariat

105 81 751-76-03/04

Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Królik

28
81 751-76-15

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNY
BIURO PRAWNE
URZĄD STANU CYWILNEGO

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

AW – Stanowisko ds. audytu wewnętrznego

107
81 751-76-58

IN – Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych

214 81 751-76-37

 

 

 

 

 • DSC_0599
 • DSC_0587
 • DSC_0560
 • dsc_0586
 • DSC_0600
 • mural-1
 • DSC_0561
 • DSC_0559
 • DSC_0586
 • mural-7
 • DSC_0575