• Idzie sobie Grześ...
  • rodzinka
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Zdrowy Świdnik
  • Repertuar

Organizacja UM

 

Nr pokoju

Nr telefonu

Burmistrz Miasta
Waldemar Jakson

105 81 751-76-03/04

Z-ca Burmistrza ds. inwestycji i rozwoju
Marcin Dmowski

110 81 751-76-59

Z-ca Burmistrza ds. społecznych i mieszkaniowych
Andrzej Radek

105 81 751-76-03/04

Sekretarz Miasta
Ewa Jankowska

107 81 751-76-58

Skarbnik Miasta
Janusz Dumin

Zastępca skarbnika
Katarzyna Kłosińska

111 81 751-76-30

Sekretariat

105 81 751-76-03/04

Przewodniczący Rady Miasta
Włodzimierz Radek

28
81 751-76-15

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNY
BIURO PRAWNE
URZĄD STANU CYWILNEGO

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

AW – Stanowisko ds. audytu wewnętrznego

107
81 751-76-58

IN – Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych

214 81 751-76-37