• Idzie sobie Grześ...
 • Repertuar
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • SH
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Zdrowy Świdnik
 • rodzinka

Stowarzyszenia

Baza udostępniona przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji społecznej "Modrzew"*
Jeżeli Twojej organizacji nie ma na liście, wystarczy się z nami skontaktować: portal@poczta.e-swidnik.pl
 • Amatorski Klub Filmowy "Rotor-Film" w Świdniku
  ul. Hallera 9
  21-040 Świdnik
  602 437 952
  chwat.lot@poczta.onet.pl

 • Auto-Moto Klub Świdnik
  ul. Mickiewicza 5
  21-040 Świdnik

 • Bractwo Przyjaciół Świdnika
  ul. Niepodległości 13
  21-040 Świdnik
  81 751 28 04

  info@poczta.swidnik.pl

 • Centrum Wspierania Rozwoju
  ul. Kolejowa 5
  21-040 Świdnik
  81 444-50-82
  cwrswidnik@wp.pl

 • Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Powiatowy Związek Drużyn w Świdniku Hufiec Lublin
  ul. Warsztatowa 3
  21-040 Świdnik
  503 163 375
  pzdswidnikzhp@gmail.com

 • Chóry Tercja i Immo Pectore
  ul. Kruczkowskiego 6a
  21-040 Świdnik

 • Fundacja "Aviator"
  al. Lotników Polskich 1
  21-045 Świdnik
  81 751 23 49

 • Fundacja Valere Vita – Zdrowie jest Życiem
  ul. Spadochroniarzy 1/44
  21-040 Świdnik
  513-434-437
  E-mail: fundacja@valerevita.pl
   
 • Fundacja "Miłosierny Chrześcijanin"
  ul. Niepodległości 6 lok. 16
  21-040 Świdnik
  Tel.: 81 751 37 37

 • Fundacja "Szczęśliwy Kto Pomaga"
  ul. Konopnickiej 2 lok. 21
  21-040 Świdnik

 • Fundacja 1000 Łabędzi
  ul. Budowlana 1
  21-040 Świdnik
  fundacja1000labedzi@gmail.com
  www.fundacja1000labedzi.pl

 • Fundacja Na Rzecz Innowacyjności, Certyfikacji i Aktywizacji Zawodowej
  ul. Kuźnicza 17
  21-045 Świdnik

 • Fundacja Pomocy Szkole Muzycznej I-go Stopnia w Świdniku
  ul. Króla Pole 5
  21-040 Świdnik

 • Fundacja Solidarności Obywatelskiej
  ul. Piasecka 20
  21-040 Świdnik
  fundacja@pelikan24.pl
  www.pelikan24.pl/

 • Fundacja „Nasza Nadzieja” Lokalna Grupa Działania
  ul. Norwida 9
  21-040 Świdnik
  81 751 74 00 wew. 52
  fundacja@naszanadzieja.pl
  http://www.naszanadzieja.pl/

 • Instytut Akcji Katolickiej O/Świdnik
  ul. Łamana 31
  21-040 Świdnik

 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
  ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 33
  21-040 Świdnik
  ksm@sonic.com.pl

 • Klub Inicjatyw Gospodarczych
  ul. Pionierska 38
  21-040 Świdnik

 • Komitet Pomocy SOS Solidarność
  ul. Norwida 2
  21-040 Świdnik

 • Lubelski Klaster Lotniczy
  ul. Jarzębinowa 6
  21-040 Świdnik
  81 468 89 65
 • Lubelskie Stowarzyszenie Kultury "Pro Kultura"
  ul. Niepodległości 21 lok. 61
  21-040 Świdnik
  81 582 13 83
  prokultura@gardzienice.pl
  http://www.gardzienice.pl/

 • Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe Oddział w Świdniku
  ul. Gen. Kleeberga 5
  21-040 Świdnik

 • Polski Czerwony Krzyż
  ul. Słowackiego 5/1
  21-040 Świdnik
  81 751 76 79

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  ul. Norwida 2 lok. 13
  21-040 Świdnik
  81 751 22 99

 • Polski Związek Niewidomych - Koło Terenowe
  ul. Warsztatowa 3
  21-040 Świdnik

 • Polskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
  al. Lotników Polskich 1
  21-040 Świdnik

 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
  ul. Kościuszki 8
  21-040 Świdnik
  81 759 10 80
  zk.swidnik@psouu.org.pl
  http://www.psouu.org.pl/

 • Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Województwa Lubelskiego
  ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 14
  21-040 Świdnik
  662 002 673
  rstk.swidnik@gmail.com

 • SHK Zawisza FSE przy parafii pw. NMP Matki Kościoła
  ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 32
  21-040 Świdnik
  drużynowy: Lech Kamiński tel. 511083634
  e-mail: kaminskilech@gamil.com
  duszpasterz: ks. Andrzej Magier tel. 815514070
  http://www.skauci-europy.pl
  http://lublin.skauci-europy.pl
  Tel.: 81 468 18 82


 • Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego "Leszczyniacy" w Świdniku
  ul. Króla Pole 5
  21-040 Świdnik
  81 561 03 90
  lechlesz@exe.pl; lechlesz@hotmail.com

 • Stowarzyszenie "Lotnisko w Świdniku"
  ul. Jarzębinowa 6
  21-040 Świdnik
  81 468 89 65

 • Stowarzyszenie "Nieobojętni-Razem"
  ul. Okulickiego 13
  21-040 Świdnik
  81 468 76 24
  mcgregor27@poczta.onet.pl

 • Stowarzyszenie "Pomoc Swojemu Sercu"
  al. Lotników Polskich 18
  21-040 Świdnik
  81 751 45 59 wew. 32

 • Stowarzyszenie "Profit"
  ul. Kruczkowskiego 43
  21-040 Świdnik
  607 236 578

 • Stowarzyszenie "Solutio"
  ul. Kruczkowskiego 6
  21-040 Świdnik

 • Stowarzyszenie "Szwadron Kawalerii Rzeczpospolitej Polskiej im. 24 Pułku Ułanów"
  ul. Kruczkowskiego 6
  21-040 Świdnik

 • Stowarzyszenie Bractwo Optymalnych OSBO im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Świdniku
  ul. E. Orzeszkowej 6 (budynek PCPR)
  21-040 Świdnik
  81 468 87 66 , 81 751 27 47

 • Stowarzyszenie Forum Świdnika
  ul. Kruczkowskiego 43
  21-040 Świdnik
  81 463 56 56
  stowarzyszenie@forum.swidnik.pl

 • Stowarzyszenie Handlowców Targowiska Miejskiego w Świdniku
  ul. Niepodległości 22/19
  21-040 Świdnik
  81 468-26-21

 • Stowarzyszenie Integracji Społecznej
  ul. Klonowa 4
  21-040 Świdnik
  81 751 42 73
  sisswidnik@interia.pl
 • Stowarzyszenie Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy "OAZA" w Świdniku
  ul. Norwida 2
  21-040 Świdnik
  81 468 48 81
  oaza1331@gmail.com

 • Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Nut
  ul. Niepodległości 20 lok. 14
  21-040 Świdnik

 • Stowarzyszenie Kupców i Producentów w Świdniku
  ul. Pionierska 20
  21-040 Świdnik
  81 468 41 12

 • Stowarzyszenie Kupców i Producentów w Świdniku
  ul. Pionierska 20
  21-040 Świdnik
  81 468 41 12

 • Stowarzyszenie Miłośników Airsoft'u i Rekonstrukcji Historycznej "Lubelski Korpus Ekspedycyjny"
  ul. Racławicka 13 lok. 66
  21-040 Świdnik

 • Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew"
  ul. Racławicka 38-44, lok 213,214
  21-040 Świdnik
  81 744 39 43
 • Stowarzyszenie Ośrodek Edukacji Informatycznej "Inovator"
  ul. Hotelowa 6
  21-040 Świdnik
  biuro@inovator.pl

 • Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Bezdomnym i Bezrobotnym z Terenów Wiejskich "Pomocna Dłoń"
  ul. Kopernika 13
  21-040 Świdnik

 • Stowarzyszenie Prywatnych Przewoźników Osobowych i Towarowych w Świdniku
  ul. Targowa 25
  21-040 Świdnik

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka
  ul. Norwida 4
  21-040 Świdnik
  81 468 89 79
  spo.sosw@gmail.com

 • Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” w Świdniku
  ul. Kopernika 9
  21-040 Świdnik

 • Stowarzyszenie Realitas.pl
  ul. Wyspiańskiego 23 lok. 25
  21-040 Świdnik

 • Stowarzyszenie Realitas.pl
  ul. Wyspiańskiego 23 lok. 25
  21-040 Świdnik

 • Stowarzyszenie Realizatorów Programów Profilkatycznych "KORAB"
  ul. Norwida 2
  21-040 Świdnik
  81 468 77 96
  srppkorab@interia.pl

 • Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze "Polesie-Podkarpacie"
  ul. Parcelowa 3 lok. 15
  21-040 Świdnik

 • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdniku
  ul. Wyspiańskiego 27
  21-040 Świdnik
  81 473 73 19
  krygier0@poczta.onet.pl

 • Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka
  ul. Modrzewiowa 7A/15
  21-040 Świdnik

 • Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół 1 LO im. Wł. Broniewskiego w Świdniku
  ul. Okulickiego 13
  21-040 Świdnik

 • Stowarzyszenie Wydawnicze "Nasza Gazeta"
  ul. Kalinowa 10 lok. 13
  21-040 Świdnik

 • Światowy Związek Żołnierzy AK
  ul. Niepodległości 33
  21-040 Świdnik
 • Świdnicki Klub Rowerowy "Alfa" w Świdniku
  ul. Stanisława Kamińskiego 15 lok. 37
  21-040 Świdnik

 • Świdnickie Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami
  ul. Kosynierów 3 lok. 29
  21-040 Świdnik
  81 467 02 40

 • Świdnickie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego
  ul. Norwida 2a
  21-040 Świdnik
  81 468 77 96, 81 751 25 27

 • Świdnickie Towarzystwo Muzyczne
  ul. Racławicka 15d
  21-040 Świdnik
  81 751 56 71
  stmuz@wp.pl

 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Ognisko "Świt" w Świdniku
  Al. Lotników Polskich 1
  21-045 Świdnik
  604 542 814
  sanislw_pszeniczka@wp.pl

 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło w Świdniku
  ul. Niepodległości 11
  21-040 Świdnik
  81 751 31 91
  albert_swidnik@op.pl

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło w Świdniku
  ul. Wyspiańskiego 27
  21-040 Świdnik

 • Towarzystwo Przyjaciół Świdnickiej Orkiestry Dętej
  ul. Wyszyńskiego 14
  21-040 Świdnik

 • Towarzystwo Śpiewacze "Arion" w Świdniku
  ul. Wyszyńskiego 14
  21-040 Świdnik

 • Towarzystwo Wspierania Działalności Kulturalnej przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku
  ul. Kruczkowskiego 6A
  21-040 Świdnik

 • Towarzystwo Współpracy Europejskiej „Jesteśmy w Europie”
  ul. Jarzębinowa 6
  21-040 Świdnik
  81 468 89 65

 • Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Oddziału
  ul. Słowackiego 11 lok. 36
  21-040 Świdnik

 • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
  ul. Słowackiego 11 lok. 36
  21-040 Świdnik
  81 751 20 13

 • Związek Strzelecki "Strzelec" OSW
  ul. Warsztatowa 3/104
  21-040 Świdnik
  694 204 825
  strzelec.swidnik@gmail.com

 • Związek Sybiraków
  ul. Niepodległości 13
  21-040 Świdnik

Najczęściej czytane

 • DSC_0567
 • DSC_0643
 • mural-4
 • mural-6
 • DSC_0579
 • DSC_0617
 • DSC_0645
 • DSC_0599
 • dsc_0036
 • mural-5
 • DSC_0603