• Schronisko w Krzesimowie
  • rodzinka
  • Zdrowy Świdnik
  • Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
środa, 21 sierpień 2019 12:42

Ostatnie dni lata z SDK

Spółdzielczy Dom Kultury zaprasza młodszych i star­szych świdniczan na „Waka­cyjne warsztaty SDK”. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

- Zachęcamy wszystkich, którzy chcą ciekawie spędzić ostatnie dni wakacji. Będzie to też okazja, by zo­baczyć, w jaki sposób pracujemy. Może komuś tak się spodoba, że po­stanowi skorzystać z naszej oferty zajęć całorocznych, które rozpocz­niemy we wrześniu - mówi Edyta Socha, kierownik SDK.

23 sierpnia, godz. 17.00 warsztaty kabaretowe

26 sierpnia, godz. 10.00 warsztaty hip-hopowe (grupa młodsza), godz. 12.00 warsztaty hip-hopowe (grupa 15+), godz. 12.00 warsz­taty rękodzieła (dla dzieci)

28 sierpnia, godz. 10.00 warsztaty wokalne, godz. 12.00 warsztaty teatralne

29 sierpnia, godz. 10.00 warsztaty modelarskie

2 września, godz. 17.30 warsztaty rękodzieła (dla dorosłych)

Zapisy osobiście, w siedzibie SDK przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskie­go 6a, lub telefonicznie pod numerami 691 890 715 i 81 751 23 88, w godz. 8.00 – 16.00.

aw

środa, 21 sierpień 2019 11:15

„Piątka” zbiera okulary

O tym, że społeczność Szkoły Podstawowej nr 5 jest zawsze gotowa, by nieść pomoc potrzebującym przekonaliśmy się już nieraz. Również teraz, mimo że nie w placówkach oświatowych nie zabrzmiał jeszcze pierwszy dzwonek, uczniowie, nauczyciele i rodzice nie odpoczywają. Właśnie dołączyli do ogólnopolskiej zbiórki „Okulary dla Afryki”.

Akcja, której organizatorem jest Fundacja Okuliści dla Afryki, po raz trzeci zbiera „szkła” dla mieszkańców Czarnego Lądu. Do tej pory udało jej się pozyskać ponad 35 tysięcy używanych okularów korekcyjnych. Jednak to tylko część działań fundacji. Jej głównym celem jest badanie wzroku dzieci w Afryce, gdzie poziom opieki medycznej stoi na bardzo niskim poziomie.

- Naszą akcję rozpoczęliśmy w 2012 roku od przebadania wzroku młodych Kameruńczyków. W całym kraju jest niewielu lekarzy okulistów. Wiele osób zmaga się z chorobami oczu, które można w prosty sposób wyleczyć, jednak przez brak dostępu do badań i leków, jest to niemożliwe. W tych warunkach zwyczajne zapalenie spojówek może okazać się niebezpieczne i spowodować groźne powikłania. Okulary korekcyjne są dla Afrykańczyków dobrem nieosiągalnym. Dzieci z wadami wzroku są skazane na złe widzenie przez całe życie. Ogranicza to ich rozwój, edukację oraz odbiera im szansę na normalne życie w tej trudnej rzeczywistości - czytamy na stronie fundacji.

Podziel się okularami

Na pewno w każdym domu znajdą się okulary przeciwsłoneczne czy korekcyjne o wartościach plusowych i minusowych, ale bez wartości cylindrycznych, które od lat leżą zapomniane na dnie szuflady. Warto podarować im drugie życie i przekazać je mieszkańcom Afryki.

W dniach 3-20 września „szkła” można przynosić do sal nr 317 lub 316 w SP 5 z doczepioną karteczką z imieniem i nazwiskiem darczyńcy oraz klasą, do której uczęszcza. Jak przygotować okulary do zbiórki? Przede wszystkim należy sprawdzić, w jakim są stanie. Czy nie mają porysowanych szkieł i czy w oprawie nie ma żadnych ubytków, a następnie wyczyścić za pomocą wody i płynu do naczyń. Istotne jest też ich zapakowanie. Wybierajmy małe woreczki, zamiast ciężkich futerałów, zajmujących dużo miejsca w walizce. Podczas pakowania na misję liczy się przecież każdy gram i milimetr.

wtorek, 20 sierpień 2019 15:08

Dofinansują przedsiebiorców

 Działanie 1.2 Badania celowe

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

 na lata 2014-2020

W ramach Działania 1.2 Badania celowe o dofinansowanie mogą starać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.Projekty, które można realizować w ramach konkursu, to przede wszystkim te, które polegają na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Kosztami kwalifikującymi się do wsparcia  w ramach tego Działania będą m.in.: koszty najmu, dzierżawy oraz utrzymania powierzchni przeznaczonej na realizację projektu oraz koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, niezbędnych do realizacji projektu, w zakresie i przez okres w jakim dana aparatura/sprzęt są wykorzystywane do realizacji projektu

Przedsiębiorca w ramach realizowanego projektu może również otrzymać dofinansowanie na koszty personelu zaangażowanego w projekt, koszty badań, wartości niematerialnych i prawnych,a także koszty ekspertyz i analiz. Środki przeznaczone na realizację Działania 1.2 wspierają rozwój nowoczesnych technologii oraz zapewniają wyższy poziom komercjalizacji wyników badań w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu, prowadzonych przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź w partnerstwie z jednostkami naukowymi. Rezultaty badań powinny trafiać bezpośrednio do przemysłu w postaci innowacyjnych produktów i procesów.

ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTU:

Minimalna wartość projektu: 80 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu: 5 000 000,00 PLN

Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 20 000 PLN

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 000 000,00 PLN

W ramach działania przewiduje się system zaliczkowy.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania:

PRZEDSIĘBIORCA BADANIA PRZEMYSŁOWE EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii* Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*
MIKRO I MAŁY 70% 80% 45% 60%
ŚREDNI 60% 75% 35% 50%
DUŻY 50% 65% 25% 40%

premia* - poziom % dofinansowania można zwiększyć maksymalnie o 15 punktów procentowych, gdy wyniki projektu będą szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Termin składania wniosków: od 31-08-2019 r. do 30-09-2019 r. do godziny 15:00:00 za pośrednictwem systemu informatycznego LSI 2014, który dostępny jest na stronie: www.lsi2014.lubelskie.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2020 r.

Dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej: www.rpo.lubelskie.pl/nabor-928-1_2_badania_celowe.html

W przypadku pytań zachęcamy do korzystania z obsługi telefonicznej Punktu Kontaktowego RPO w LAWP pod numerami telefonu 81 462 38 31 i 81 462 38 12 lub osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 przy ul. Wojciechowskiej 9a w Lublinie.

wtorek, 20 sierpień 2019 14:36

Dofinansują przedsiebiorców

 Działanie 1.2 Badania celowe

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

 na lata 2014-2020

W ramach Działania 1.2 Badania celowe o dofinansowanie mogą starać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.Projekty, które można realizować w ramach konkursu, to przede wszystkim te, które polegają na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Kosztami kwalifikującymi się do wsparcia  w ramach tego Działania będą m.in.: koszty najmu, dzierżawy oraz utrzymania powierzchni przeznaczonej na realizację projektu oraz koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, niezbędnych do realizacji projektu, w zakresie i przez okres w jakim dana aparatura/sprzęt są wykorzystywane do realizacji projektu

Przedsiębiorca w ramach realizowanego projektu może również otrzymać dofinansowanie na koszty personelu zaangażowanego w projekt, koszty badań, wartości niematerialnych i prawnych,a także koszty ekspertyz i analiz. Środki przeznaczone na realizację Działania 1.2 wspierają rozwój nowoczesnych technologii oraz zapewniają wyższy poziom komercjalizacji wyników badań w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu, prowadzonych przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź w partnerstwie z jednostkami naukowymi. Rezultaty badań powinny trafiać bezpośrednio do przemysłu w postaci innowacyjnych produktów i procesów.

ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTU:

Minimalna wartość projektu: 80 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu: 5 000 000,00 PLN

Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 20 000 PLN

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 000 000,00 PLN

W ramach działania przewiduje się system zaliczkowy.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania:

PRZEDSIĘBIORCA BADANIA PRZEMYSŁOWE EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii* Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*
MIKRO I MAŁY 70% 80% 45% 60%
ŚREDNI 60% 75% 35% 50%
DUŻY 50% 65% 25% 40%

premia* - poziom % dofinansowania można zwiększyć maksymalnie o 15 punktów procentowych, gdy wyniki projektu będą szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Termin składania wniosków: od 31-08-2019 r. do 30-09-2019 r. do godziny 15:00:00 za pośrednictwem systemu informatycznego LSI 2014, który dostępny jest na stronie: www.lsi2014.lubelskie.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2020 r.

Dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej: www.rpo.lubelskie.pl/nabor-928-1_2_badania_celowe.html

W przypadku pytań zachęcamy do korzystania z obsługi telefonicznej Punktu Kontaktowego RPO w LAWP pod numerami telefonu 81 462 38 31 i 81 462 38 12 lub osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 przy ul. Wojciechowskiej 9a w Lublinie.

wtorek, 20 sierpień 2019 11:55

Roztańczone czwartki

Sympatycy szaleństwa na parkiecie znów będą bawić się w rytm ulubionych polskich i zagranicznych przebojów z dawnych lat. W nadchodzący czwartek odbędzie się kolejna letnia potańcówka.

Tym razem za oprawę muzyczną zabawy będzie odpowiadał Janusz Lawgmin. Potańcówka rozpocznie się o godzinie 17.00 i potrwa do 20.00, w muszli koncertowej przy MCUS.

Kolejne taneczne spotkanie zaplanowano 29 sierpnia, na godz. 17.00. Tego dnia również wystąpi Janusz Lawgmin, a tematem przewodnim wydarzenia będą kapelusze. Letnie potańcówki zwieńczy bal przebierańców, który obędzie się 5 września, w godz. 17.00-20.00. Tego dnia dla świdniczan zagra zespół Convers. Nie zabraknie też zabaw i konkursów.

Organizatorami wydarzenia są Miejski Ośrodek Kultury i Miejskie Centrum Usług Socjalnych.

LETNIE POTAŃCÓWKI

22,29.08., 05.09.

godz. 17.00-20.00

muszla koncertowa przy MCUS

wstęp wolny

wtorek, 20 sierpień 2019 11:06

Ukarany za prędkość

Zatrzymaniem prawa jazdy, mandatem oraz punktami karnymi zakończyła się jazda 26-latka ze Świdnika. Kierujący motocyklem mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 55 km/h.

Zdarzenie miało miejsce wczoraj wieczorem. Podczas patrolu w miejscowości Krzesimów policjanci ze świdnickiej drogówki namierzyli motocyklistę jadącego 105 km/h w obszarze zabudowanym.

- Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 400 zł i 10 punktami karnymi. Ponieważ na odcinku, którym się poruszał, obowiązywało ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 50 km/h, na 3 miesiące zatrzymano mu prawo jazdy - wyjaśnia podinspektor Paweł Leśny z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

wtorek, 20 sierpień 2019 10:26

Zrób zdjęcie i wygraj aparat!

Powoli zbliża się koniec wakacji. Na pewno uwieczniliście w tym czasie wiele pięknych wspomnień. Podzielcie się nimi z nami, a przy okazji wygrajcie jeden z trzech aparatów!

Przypominamy o naszej fotograficznej zabawie „Aparat za fotkę” (ZOBACZ: Zgarnij aparat za fotkę!), którą organizujemy wspólnie z redakcją Głosu Świdnika. Tegoroczna edycja została podzielona na dwie kategorie. Do pierwszej, pod hasłem „Moje wakacje”, możecie zgłaszać fotografie z Waszych letnich wojaży, natomiast druga została zatytułowana „Głos Świdnika na wakacjach”. Można do niej przesyłać zdjęcia na których, oprócz letnich widoków pojawi się także papierowe wydanie tygodnika. W obu kategoriach nagrodami głównymi są lustrzanki cyfrowe. Na Wasze zdjęcia czekamy do 31 sierpnia, pod adresem mailowym: portal@poczta.e-swidnik.pl. Maksymalnie możecie przesłać 5 fotografii. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu.

Podobnie, jak w poprzednich latach, również internauci wybiorą swojego faworyta. Będą mogli głosować na fotografie zgłoszone do obu kategorii. Twórca zdjęcia, na które zagłosuje najwięcej osób, wygra kompaktowy aparat cyfrowy.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia do pobrania poniżej.

wtorek, 20 sierpień 2019 09:18

Witacze zmienią wygląd

Na wjazdach do naszego miasta stanie pięć nowych witaczy. Urząd Miasta ma koncepcję na zmienienie ich wyglądu. Teraz poszuka firmy, która przygotuje projekt i zrealizuje go.

Dotychczas osoby wjeżdżające do miasta witały konstrukcje zawierające świdnicki herb i listę miast partnerskich. Nowe witacze mają podkreślać lotniczy charakter miasta. Instalacje będą przedstawiać jeden z modeli śmigłowców produkowanych w WSK PZL-Świdnik.

- Będą nowoczesne, a jednocześnie nawiązujące do tradycji Świdnika - mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.

Instalacje staną na granicach miasta: przy al. Jana Pawła II, al. Lotników Polskich, ul. Mełgiewskiej, ul. Krępieckiej oraz ul. Kusocińskiego. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na ich przygotowanie i wykonanie, powinny pojawić się w przyszłym roku.

poniedziałek, 19 sierpień 2019 15:14

Niebezpieczna awaria

Dziś rano, w pobliżu jednej z posesji we Franciszkowie doszło do uszkodzenia przyłącza gazowego. Ewakuowano kilka osób.

- Około godziny 9.30 otrzymaliśmy zgłoszenie o wycieku gazu na ulicy Akacjowej we Franciszkowie. Okazało się, że podczas prac brukarskich wykonywanych przy domu jednorodzinnym przecięto przewód gazowy - wyjaśnia st. kpt. Paweł Dańko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku.

Na miejsce natychmiast wezwano straż pożarną oraz pogotowie gazowe, które zajęło się awarią. Ewakuowano również osoby pracujące przy kostce i sprawdzono stężenie gazu. Na szczęście nie doszło do zapłonu.

poniedziałek, 19 sierpień 2019 11:42

Uderzył w skuter

Do groźnego zdarzenia doszło dziś na jednej ze świdnickich ulic. Na miejscu interweniowała policja, karetka pogotowia oraz straż pożarna.

Około godziny 9.45 mundurowi otrzymali informację, że na ulicy Niepodległości samochód marki Nissan zderzył się ze skuterem. Autem jechał 31-letni mieszkaniec Świdnika. Jednośladem natomiast kierował 44-latek z Piask. Podróżowała z nim 17-letnia pasażerka.

- Kierowca nissana poruszał się ul. Niepodległości w stronę Kosynierów. Skręcając w lewo na parking, zajechał drogę jadącemu z naprzeciwka 44-latkowi. W wyniku wymuszenia pierwszeństwa przez 31-letniego świdniczanina doszło do zderzenia pojazdów. Podróżujący skuterem mężczyzna i kobieta zostali zabrani do szpitala - mówi podinspektor Paweł Leśny z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Na miejscu mogą występować utrudnienia w ruchu.

Strona 1 z 89

Najczęściej czytane