• Zdrowy Świdnik
 • SH
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Repertuar
 • Schronisko w Krzesimowie
 • rodzinka
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • Idzie sobie Grześ...
 • Załatw sprawę w Urzędzie
piątek, 17 marzec 2017 15:48

Miasto w nowej odsłonie

Napisał 

Śmigłowce w szklanych gablotach, odnowienie obiektów Avii, czy zakup elektrycznych autobusów, to tylko niektóre pomysły zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji. W piątek prace nad powstaniem dokumentu zostały podsumowane.

Eksperci pracowali nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Świdnika od jesieni ubiegłego roku.

- Aktualnie opracowywany program będzie obowiązywać do 2023 roku. Po tym okresie gmina będzie zobowiązana sporządzić dokument na kolejne lata - mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika.

W tzw. międzyczasie w sprawie programu kilkukrotnie odbyły się konsultacje z mieszkańcami, warsztaty, spotkania i spacery studyjne. Świdniczanie mogli również wypełniać internetowe ankiety. Wskazywali w nich tereny, które ich zdaniem powinny zostać odnowione. Ostatecznie po szerokiej ocenie to śródmieście zostało wskazane jako obszar zdegradowany, i przeznaczony do rewitalizacji. Dodatkowo, w ramach konsultacji, do mieszkańców centrum Świdnika, trafiły ulotki informacyjne z mapą terenu oraz adresem strony internetowej, na której można znaleźć informacje na temat rewitalizacji i opracowywanego dokumentu.

Ostatnim elementem konsultacji społecznych była możliwość zgłaszania projektów rewitalizacyjnych. W sumie do ratusza wpłynęło 18 pomysłów. Dziś odbyła się konferencja podsumowująca prace nad programem.

- Wnioski z dokumentu pokazały jedno, centrum miasta wymaga interwencji, zbudowania odpowiednich projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Również z tego powodu, że śródmieście jest częścią najstarszą, która bardzo mocno się przez lata zmieniła - mówił Mariusz Kubica ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner”.

Przedstawiciele ratusza przypominają jednak, że nie wszystkie podmioty mają możliwość skorzystania z funduszy unijnych przeznaczonych na rewitalizację. Jeżeli złożone przez nie projekty znajdują się poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji,  istnieje szansa, że zostaną uwzględnione w kolejnym programie.

Po planowanych w najbliższym czasie konsultacjach społecznych, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świdnik poddany zostanie ocenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym.  Wpisanie go do wykazu programów rewitalizacji województwa lubelskiego, umożliwi ubieganie się o środki unijne w ramach działań związanych z rewitalizacją.


Projekty zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji

Miejskie:

1.Przebudowa obiektów AVII (szacunkowa wartość ok. 40 mln zł)

Projekt dotyczy przebudowy dawnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej i obejmuje obszar ok. 4,5 ha. W planach jest przebudowa dróg i chodników, odnowienie terenów zielonych, budowa boisk, placu sprawnościowego, siłowni zewnętrznej, pływalni, hali miejskiej i kortów tenisowych.

2.Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego (szacunkowa wartość 4,8 mln zł)

Projekt obejmuje odnowienie przestrzeni publicznej Placu Konstytucji 3 Maja, w tym m.in. przebudowę małej architektury, chodników, rewitalizację zieleni.

3.Przebudowa targowiska miejskiego (szacunkowy koszt 2,59 mln zł)

W ramach projektu plac targowy ma zostać zadaszony, oświetlony i utwardzony, wyposażony w  stoiska handlowe, media, monitoring i węzeł sanitarny.

4. Centrum Aktywności Społecznej (szacunkowy koszt 1 mln zł)

Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie wsparcia przez gminę mieszkańcom w trudnej sytuacji, dając im możliwość zatrudnienia w podmiocie ekonomii społecznej. Centrum zostanie zlokalizowane w zrewitalizowanych dawnych obiektach sportowych AVII.

5. Poznaję-Badam-Wiem (szacunkowa wartość 0,5 mln zł)

Program jest skierowany do uczniów SP nr 4 i Gimnazjum nr 1 i 2. Zakłada organizację zajęć pozalekcyjnych m.in. z języków obcych, eksperymentów przyrodniczych czy programowania. W ramach projektu swoje kompetencje będą mogli również podnieść nauczyciele, a do szkół trafi dodatkowe wyposażenie.

6. Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w mieście (szacunkowy koszt 35 mln zł)

Celem projektu jest m.in. budowa kolektora, oczyszczalni wód deszczowych i zbiornika retencyjnego.

7. Bezemisyjny transport publiczny (szacunkowy koszt 15 mln zł)

W ramach zadania zostaną m.in. utworzone i uruchomione linie miejskie, zakupione niskoemisyjne autobusy i wybudowane stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

8. Powołanie Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej (szacunkowa wartość 0,5 mln zł)

Inkubator będzie miał za zadanie połączyć administrację, organizacje pozarządowe i biznes oraz wspierać i koordynować ich współpracę. Dzięki temu przedstawiciele tych trzech sektorów będą mogli dzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą, pomysłami i wzajemnie inspirować się do działania.

9. Stworzenie strategii marketingowej, marki oraz produktów turystycznych dla Gminy Miejskiej Świdnik (szacunkowa wartość 60 tys. Zł)

Celem projektu jest utworzenie wizerunku miasta o rozpoznawalnej marce. Ma temu służyć stworzenie flagowych produktów turystycznych o znaczeniu ponadlokalnym, powstanie kompleksowej i jednorodnej identyfikacji wizualnej dla miasta czy zwiększenie poziomu i skali działań informacyjno – promocyjnych.

Projekty zgłoszone przez inne podmioty:

1. Artystyczny Ogród  (MCUS i MOK, szacunkowa wartość 2 mln zł)

Zakres zadania obejmuje modernizację terenu- ogrodu- przyległego do budynku Miejskiego Centrum Usług Socjalnych przez przebudowę zadaszenia i konstrukcji muszli koncertowej, zakup nagłośnienia i oświetlenia, głośników zewnętrznych, namiotów zaplecza scenicznego i wymianę ogrodzenia terenu.

2. Świdnicka Strefa Kultury i Sztuki „W14” (MOK, szacunkowa wartość 2 mln zł)

Głównym celem projektu jest remont pomieszczeń w budynku przy ul. Wyszyńskiego 14. Odnowione miejsce ma służyć do prowadzenia zajęć kulturalnych m.in. tanecznych, akrobatycznych teatralnych oraz organizowania różnorodnych imprez kulturalnych.

3. Helikopter za szybą (MOK, 4 mln zl)

Projekt obejmuje wystawienie odrestaurowanych śmigłowców Sm 1 i Sm 2, w przeszklonych gablotach jako stałej ekspozycji zewnętrznej.

4. Remont hangaru drewnianego Aeroklubu Świdnik (Aeroklub, 250 tys. zł)

Po odnowieniu hangar ma się stać miejscem ekspozycji historycznej dla sprzętu produkowanego w Świdniku. W pomieszczeniach mają być prezentowane m.in. szybowce, śmigłowce, motolotnie i motocykle

5. Aktywizacja społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku)

Upowszechnienie wiedzy i ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, edukacja poprzez prezentację zagrożeń pożarowych, skutków wypadków drogowych i katastrof budowlanych. W ramach projektu ma zostać wykonana również modernizacja i adaptacja pomieszczeń poprzemysłowych pod salę edukacyjną i wykonany parking z drogą dojazdową.

6. Pobudzenie świadomości społeczności lokalnej w obszarze ochrony przeciwpożarowej (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku, szacunkowa wartość 550 tys. zł)

W ramach projektu mają powstać m.in.: stanowisko demonstracyjno-ćwiczebne dla strażaków i miejsce wypoczynku i rekreacji.

7. Rewitalizacja terenu pomiędzy budynkami przy ul. Kosynierów 13 i ul. Kosynierów 15 (Spółdzielnia Mieszkaniowa, szacunkowa wartość 185 tys. zł )

W ramach projektu między budynkami mają powstać nowe tereny zielone, pojawią się również elementy małej architektury, oświetlenie i urządzenia do ćwiczeń.

8. Rewitalizacja terenu między budynkami przy ul. Spółdzielczej 1 i ul. Spółdzielczej 3 (Spółdzielnia Mieszkaniowa, szacunkowa wartość 75 tys. zł )

Zakres projektu obejmuje wykonanie nowych chodników i schodów terenowych, nasadzenie krzewów, ustawienie elementów małej architektury, zamontowanie monitoringu i oświetlenia parkowego.

9. Rewitalizacja terenu między budynkami przy ul. Niepodległości 30 i ul. Mickiewicza (Spółdzielnia Mieszkaniowa, szacunkowa wartość 131 tys. zł )

W ramach przedsięwzięcia część nawierzchni asfaltowych zostanie zastąpiona terenami zielonymi, zostaną również ustawione ławki, kosze, lampy solarne, i urządzenia fitness.

kal

Najczęściej czytane

 • Czas na Air Festival
  Czas na Air Festival Pierwszy świdnicki Air Festival zbliża się wielkimi krokami. Właśnie ruszyła…
 • Lotnicze święto (sobota)
  Emocjonujący weekend pełen zapierających dech pokazów, niezwykłych akrobacji, wystaw sprzętu…
 • Z Lotem do stolicy
  Z Lotem do stolicy Już dziś ruszyła sprzedaż na nowe połączenie ze świdnickiego lotniska.…
 • Czas na baseny!
  Czas na baseny! Mamy pierwsze wizualizacje kompleksu krytych i otwartych pływalni, które powstaną…
 • Lotnicze święto (niedziela)
  Emocjonujący weekend pełen zapierających dech pokazów, niezwykłych akrobacji, wystaw sprzętu…
 • DSC_0643
 • DSC_0575
 • dsc_0586
 • DSC_0621
 • DSC_0617
 • DSC_0559
 • DSC_0586
 • DSC_0567
 • DSC_0600
 • dsc_0043
 • DSC_0603