• Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • rodzinka
  • Repertuar
  • Idzie sobie Grześ...
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
piątek, 20 styczeń 2017 09:32

Szkoły na medal

Napisał 

Poznaliśmy wyniki osiemnastej edycji rankingu szkół ponadgimnazjalnych, przeprowadzonego przez portal edukacyjny Perspektywy. W zestawieniu prezentującym najlepsze w ubiegłym roku licea i technika w Polsce, nie za­brakło świdnickich placówek. „Baczyński” i „Bronek” mogą pochwalić się statusem Brązowej Szkoły.

Zestawienie oparto na danych, pozyskiwanych od Okręgowych Komi­sji Egzaminacyjnych. W rankingu liceów ogólnokształcących o miejscu szkoły zadecydowały: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc.) oraz sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych (30 proc.).

Na ten ranking czeka co roku całe środowisko edukacyjne. Wyniki pilnie śledzą też władze samorządowe, uczniowie oraz ich rodzice, podejmujący decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

– Po raz kolejny znaleźliśmy się w pięćsetce najlepszych szkół w kraju – mówi z dumą Ryszard Borowiec, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształ­cących nr 1, w skład którego wchodzi II LO, im. K. K. Baczyńskiego – Naj­bardziej nas cieszy, że przeskoczyliśmy o sto pięć miejsc do przodu, w stosunku do roku ubiegłego, zajmując 348 pozycję w kraju i 24 w woje­wództwie. To gigantyczny postęp. Przypomnę, że rywalizujemy ze szkoła­mi znacznie starszymi, bardziej doświadczonymi oraz inaczej funkcjonu­jącymi. W większości są to licea samodzielne. Ten wynik napawa dumą nie tylko społeczność szkolną, ale i całe miasto. To również świetny element promocji. Chcemy w przyszłości wynik poprawić, bo znajdujemy się zale­dwie o około 40 miejsc przed Srebrną Tarczą. Co się złożyło na ten sukces? To stała systematyczna praca świetnej kadry pedagogicznej, opinia do­brej placówki, która przyciąga zdolną i pracowitą młodzież. Pozwalamy też młodym ludziom zdobywać doświadczenie na różnych innych polach: artystycznym, sportowym, społecznym, charytatywnym.

Dobry wynik zanotowało również I LO im. W. Broniewskiego. W najnowszym rankingu zajmuje 29. lokatę w województwie, a 457. wśród najlepszych szkół w kraju, dzięki czemu również może pochwalić się statusem Brązowej Szkoły

słs

Najczęściej czytane