• Wirtualny spacer po Strefie Historii
  • rodzinka
  • Zdrowy Świdnik
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Slajd Wirtualny Spacer
  • SH
  • Idzie sobie Grześ...
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Repertuar
  • Schronisko w Krzesimowie
niedziela, 30 październik 2016 08:56

PSOUU rozbuduje siedzibę

Napisała 

Najwięcej głosów w drugiej edycji Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego zyskał projekt „Inwestycja na lepsze jutro - przygotowanie dokumentacji na rozbudowę budynku przy ul. Kościuszki 8”. Mieści się tam koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Zajmuje obecnie dwukondygnacyjny obiekt, po byłym żłobku, który zgodnie z planem powiększony będzie, w części parterowej, o około 250-300 mkw. Koszt wykonania dokumentacji to 70 tys. zł.

- Funkcjonujemy tu od ponad 20 lat - mówi Iwona Ratajczak, przewodnicząca zarządu koła. - Obejmujemy wsparciem dzieci, młodzież i osoby dorosłe z wielorakimi schorzeniami. Codziennie z rehabilitacji korzysta około 80 osób. Są to, między innymi: konsultacje neurologa, logopedy, pedagoga, psychologa, rehabilitacja ruchowa, terapia zajęciowa. W przypadku osób niepełnosprawnych, z wadami genetycznymi i wielonarządowymi, ważne by odbywało się to w sposób ciągły i skoordynowany. Jesteśmy jedynym miejscem w mieście, gdzie tak się dzieje, dlatego chcemy stworzyć jeszcze lepsze warunki ku temu.

W budynku działają trzy placówki Stowarzyszenia: Dzienne Centrum Aktywności, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Warsztat Terapii Zajęciowej. Potrzebujemy większej powierzchni, nowych pomieszczeń, które posłużą terapii i wsparciu osób oraz rodzin dotkniętym niepełnosprawnością. Przygotowanie dokumentacji pozwoli nam o ubieganie się o środki finansowe, między innymi z funduszy unijnych.

Warto przypomnieć, że PSOUU wzięło udział także w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego. Świdniczanie pozytywnie ocenili projekt utwardzenia parkingu przy budynku, w którym odbywa się rehabilitacja i zajęcia dla niepełnosprawnych. Dzięki ich głosom miejsca postojowe wykonane zostaną w tym roku.

Anna Konopka

Najczęściej czytane