Czas na żniwa - Świdnik - wysokich lotów

niedziela, 13 wrzesień 2015 09:24

Czas na żniwa

Napisał 

Już wiadomo, że stolice powiatów Lubelszczyzny otrzymają pozakonkursowe środki z Unii Europejskiej. Konkretnie, na rewitalizację - 36 mln euro i na tereny inwestycyjne - 25 mln euro. Daje to ok. 16,2 mln złotych na każde z miast. Jest to wynik intensywnych działań prowadzonych już od dwóch lat. Wtedy, w Świdniku, po raz pierwszy 15 burmistrzów miast - stolic powiatów spotkało się z ówczesnym marszałkiem Krzysztofem Hetmanem. Inicjatorem tego spotkania był radny sejmiku wojewódzkiego i sekretarz naszego miasta, Artur Soboń:

- Działania w tej sprawie podjęliśmy w listopadzie 2013 roku. Zaprosiliśmy wtedy burmistrzów do Świdnika i podpisaliśmy porozumienie o współpracy. Ważne jest bowiem, żeby nie kłócić się o pieniądze, lecz przyjąć wspólny front wobec marszałka województwa, który dysponuje funduszami unijnymi. Argumentowaliśmy wówczas, że miasta powiatowe są lokomotywami rozwoju całego regionu. W przypadku Świdnika jest to szczególnie trafne określenie, ponieważ nasze miasto jest jednym z najsilniejszych ośrodków przemysłowych, administracyjnych i – z racji istnienia portu lotniczego – centrów komunikacyjnych województwa. Tymczasem, do tej pory, środki otrzymywały duże miasta i tereny wiejskie. Miasta średniej wielkości pozostawały w zawieszeniu.

- A zatem możemy chyba mówić o sukcesie…

- Myślę, że tak. Jeśli uda nam się sprawnie opracować lokalne programy rewitalizacyjne to środki mogą zostać uruchomione w roku 2017. Przypomnijmy, że Świdnik, jako pierwszy, proces ten już rozpoczął. Dofinansowanie projektów, wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji, wyniesie 95 procent całości kosztów. Jako radny sejmiku będę tej sprawy nadal pilnował. Myślę, że mam zaufanie burmistrzów, a marszałek Sławomir Sosnowski wielokrotnie podkreśla, moje zaangażowanie w organizację spotkania.

- Przypomnijmy, że to nie jedyne pieniądze, na jakie możemy liczyć w perspektywie unijnego budżetu na lata 2014 – 2020.

- Rzeczywiście. Podzielono już także środki z Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej. Przypadło nam 30 mln złotych.

- W jaki sposób wykorzystamy unijne pieniądze?

- W ten sprawie nic się nie zmieniło. Chcemy je wykorzystać na przygotowanie strefy inwestycyjnej wzdłuż ulicy Mełgiewskiej oraz rewitalizację obiektów sportowych Avii i terenów zielonych. Środki z ZIT przeznaczymy na budowę ulicy Kusocińskiego i dworca przesiadkowego.

- Współpraca z marszałkiem województwa Sławomirem Sosnowskim wydaje się przebiegać harmonijnie. Jednak podczas ostatniego posiedzenia sejmiku, które odbyło się w poniedziałek, miał Pan do niego pretensje o opieszałość w uruchamianiu środków unijnych.

- Zwłoka jest dla mnie niezrozumiała, ponieważ wszyscy niecierpliwie czekamy na ogłoszenie pierwszych konkursów. Liczymy bowiem na pozyskanie środków konkursowych. Tymczasem Lubelskie jest jednym z zaledwie trzech województw, w których nie ogłoszono jeszcze żadnego konkursu. Oczekuję, że stanie się to we wrześniu.

Jan Mazur