• Repertuar
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Idzie sobie Grześ...
  • rodzinka
  • Zdrowy Świdnik
  • Schronisko w Krzesimowie
wtorek, 07 październik 2014 18:03

Jubileusz miasta

Napisała 

Świdnik. Miasto wolności i marzeń. Miasto niezwykłe. Dzisiaj przypada 60. rocznica uzyskania praw miejskich. 7 października, w budynku Centrum Kultury, miały miejsce oficjalne uroczystości związane z tym niezwykłym jubileuszem.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się władze województwa, powiatu oraz miasta. Przybyli też przedstawiciele świata kultury, szkół i przedszkoli oraz służb mundurowych. W gronie obecnych nie zabrakło gości z miast partnerskich Świdnika. 

- Jako mieszkańcy możemy świętować jubileusz swojego miasta w poczuciu dobrze wykorzystanej szansy. Za budowę naszej małej ojczyzny, naszego domu, wszystkim świdniczanom składam gorące podziękowania, wierząc, że kolejne pokolenia będą chciały, aby Świdnik był nadal miastem wolności i marzeń - mówił podczas uroczystości Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika.

- To miasto zapisało się złotymi zgłoskami nie tylko w historii województwa lubelskiego, ale całego kraju – podkreślał Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa - Dzisiaj Świdnik jest miastem, które wykorzystuje bardzo dobrze szanse, które stworzyła Unia Europejska. Jest oknem na Europę i świat dla wielu mieszkańców naszego regionu.

W trakcie uroczystości wręczono okolicznościowe odznaczenia Bene Merenti Civitati. Otrzymali je: 

Teresa  Bachanek, Kazimierz Bachanek, Mirosław Badurowicz, Mirosław Barszcz, Anna Barańska-Zmorka, John Benett, Piotr Bernat, Cecylia Biała, Zbigniew Biały, Stanisław Blicharz, Ryszard Borowiec, Piotr Bogusz, Wojciech Borkowski, Alfred Bondos, Bogdan Bukowski, Nikodem Buchowiecki, Tomasz Chmielik, Grzegorz Chudek, Teresa Celej, Sławomir Celegrat, Wiesław Chęciński, Halina Ciechomska, Marek Cioczek, Jadwiga Ciołek, Wojciech Cieniuch, Witold Czerniak, Krzysztof Czerwiński, Jan Czogała, Lucyna Czułczyńska, Grażyna Ćwiklak, Jolanta Daniło, Jerzy Dąbski, Marcin Dąbrowski, Zenon Dec, Jerzy Dec, Antoni Dejko, Grzegorz Dejko, Elżbieta Denis, Wojciech Doroba, Wiesław Doroba, Gustaw Dmowski, Jan Duda, Jadwiga Dziuba, Krzysztof Falenta, Maria Fedoniuk, Marek Franczak, Zyta Gilowska, Krzysztof Goś, Marek Hawełko, Jan Holodňák, Beata Hołub, Stanisław Iwaniuk, Jerzy Jankowski, Wiktor Jargiełło, Henryk Jaworski, Roman Joć, Anna Jurczyńska, Zygfryd Juszczyński, Tomasz Kasperski, Ryszard Kasperek, Paweł Kasperek, Barbara Kasprzak, Jan Kidaj, Mariusz Kiryła, Jadwiga Kiszczak, Roman Klimkiewicz, Wojciech Klimkiewicz, ks. Andrzej Kniaź, Jan Klooster, Andrzej Kukiełka, Henryk Kukier, Stanisław Kuczyński, Janusz Kocki, Jan Kondrak, Danuta Kobylańska, Romuald Kołodziej, Krzysztof Komenda, Waldemar Kowalski, Marian Kostaniak, Ryszard Kość, Jacek Kosierb, Bożena Krawczyk-Sadowska, Mieczysław Kruk, Ludwik Król, Ewa Kossowska, Marian Król, Małgorzata Król, Grzegorz Król, Mirosław Król, Janusz Królik, Krzysztof Kruczek, Andrzej Krupa, Czesław Krygier, Andrzej Krygier, Zbigniew Księski, Stanisław Kubiniec, Stefan Kujawski, Alina Kurzejewska, Lech Leszczyński, Beata Leszczyńska, Theo te Linde, Bogdan Lipiński, Roman Lis, Dorota Lorenc, Maria Lorenz, Krystyna Łuczak, Sławomir Łuczak, Marek Maciejewski, Regina Madejska, Mieczysław Majewski, Andrzej Mańka, Czesław Mazurek, Zdzisław Marciniak, Henryk Maruszak, Adam Maruszak, Krzysztof Michalski, Ewa Marchlewska, Krzysztof Marjasiewicz, Lucyna Matejczuk, Antoni Mieczkowski, Stanisław            Michalak, Sławomir Mieleszko, Grzegorz Muszyński, ks. Tadeusz Nowak, Teofil Nowosad, Beata Olszańska, Jan Olszewski, Jakub Osina, Lucjan Oskroba, Zdzisław Palewicz, Kazimierz Patrzała, Jerzy Pawlak, Tadeusz Pawlik, Andrzej Piasecki, Artur Pejo, Jadwiga Pietrzak, Teodora Pietrzyk, Ryszard Petek, Anna Polanowska, Stanisław Pszeniczka, Ryszard Pyda, Andrzej Radek, Włodzimierz Radek, Urszula Radek, Józef Radziewicz, Karol Serwin, Krzysztof Serwin, Andrzej Słotwiński, Marek Słotwiński, Mirosław Szczepaniak, Piotr Szlązak, Tadeusz Szkołut, Ryszard  Sitkowski, Kazimierz Szczygieł, Zbigniew Skrzetuski, Stanisław Skrok, Wiesław Szymański, Zbigniew Szymczak, Władysław Starobrat, Dariusz Szymura, Andrzej Sokołowski, Włodzimierz Stańczyk, Stanisław Stefańczyk, Zdzisław Stypiński, Ryszard Sudoł, Aleksander Suski, Mirosław Tarkowski, Dariusz Tokarzewski, Małgorzata Warszyńska, Antoni Wasąg, Waldemar Wasil, Jacek Welter, Mariusz Wilk, Wanda Wiłkomirska, Andrzej Wiśnioch, Edward Wiśniewski, Henryk Wójcik, Tomasz Wójtowicz, Danuta Wójcik, Waldemar Wołoczko, Wiesława Wypchło, Piotr Zajączkowski, Jacek Zakrzewski, Janusz Zalewski, Henryk Załęski, Krystyna Zarosińska, Tadeusz Zima, Andrzej Żubr, Halina Żegzdryn, Krzysztof Żuk.


W tym roku mija 60 lat od historycznego wydarzenia, nadania Świdnikowi praw miejskich. To okres krótszy niż średnia długość życia człowieka, zaledwie trzy pokolenia. A jednak, każde pokolenie miało tu szansę być świadkiem przełomowych wydarzeń, jakich nie doświadczyły miasta o znacznie dłuższej historii.

Najpierw, odbudowa przedwojennych, lotniczych tradycji. Potem, mozolna praca, aby zbudowany w szczerym polu zakład stał się technologicznym liderem na skalę kraju. Wokół niego rodziły się społeczne inicjatywy: klub sportowy, aeroklub, krwiodawcy, instytucje kultury, stowarzyszenia, kluby, związki...

Z czasem wychowały one mistrzów olimpijskich i świata, sławnych artystów lub urosły do symbolu ofiarności w szczytnej idei pomocy bliźnim i ratowania ludzkiego życia. Ludzie, którzy przybyli tu z różnych regionów kraju, najczęściej z nakazem pracy, zdumiewająco szybko się zintegrowali. Potrafili wyznaczać sobie kolejne cele, które skutecznie realizowali. Z wyjątkowej mieszanki społecznej, którą tworzyły osoby napływające ze wszystkich stron Polski, powstała społeczność nowoczesna, ale pamiętająca o fundamentach życia, o jego prawdziwych wartościach.

Ówczesna władza, planując ośrodek przemysłowy, nie przewidziała w nim miejsca dla Boga, a przecież dzięki wspólnym staraniom wielu mieszkańców rozpoczęto budowę kościoła. Obecnie mamy cztery parafie. Mieszkańcy podjęli walkę o swobody obywatelskie. Świdnik, w lipcu 1980 roku, stał się kolebką ruchu Solidarności, zmieniając oblicze Polski, Europy i świata. Lata walki zahartowały i scementowały świdniczan. Kiedy wreszcie wywalczyliśmy wolność, postawiliśmy przed sobą nowe zadania.

Odważę się stwierdzić, że Świdnik jest dzisiaj jednym z najnowocześniejszych miast Lubelszczyzny. Jest w tym zasługa kolejnych włodarzy miasta, największego zakładu pracy, ale i lokalnej przedsiębiorczości, a przede wszystkim całej społeczności. Międzynarodowy port lotniczy, nowe połączenia komunikacyjne, liczne inwestycje w infrastrukturze, stwarzają warunki do kolejnego awansu cywilizacyjnego. Jestem pewien, że i tę szansę w pełni wykorzystamy.

W ciągu 60 lat, Świdnik zmienił się z podlubelskiej wsi na centrum gospodarcze i administracyjne. Jest stolicą powiatu i siedzibą wielu instytucji, których znaczenie wykracza poza granice naszego miasta. Jako mieszkańcy możemy świętować jubileusz swojego miasta w poczuciu dobrze wykorzystanej szansy. Za budowę naszej małej ojczyzny, naszego domu, za codzienny trud wszystkim świdniczanom składam podziękowania, patrząc z nadzieją na najmłodszych, którzy za naszym przykładem będą budować wspaniałą przyszłość miasta przez następne dziesięciolecia.


Burmistrz Świdnika
Waldemar Jakson

Najczęściej czytane